Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
 
            Er cant se part fuelh defray      Raymbaut daure(n)ca.
            se. el sim se(n)tressenha pel som q(ue) p(er) la rusca noy pueia.
            la dossa humor de la saba. els ayzels so(n) del sisclar mut
            pel freyt q(ue) par q(ue)ls destre(n)ga. mays ges p(er) ayso nom re –
            mut. q(ue)l cor nom traya fatz de drutz. Ans reuerdis (et) e(n)grayse. ca(n)
            tot autral egretay som. (et) si totz mos gaug se(n) ueya. a tal ca p(re)ze(n)
            nom guaba. ges p(er) ta(n) nos remasur. cap leys de cuy tenc aure(n)ca. no(n)
            maiam si ta(n) precs ualgut. cab si ma baizan rete(n)gut.
 
 
                                                                                                      P
er qieu
            lau cus q(ue)cx sen layse. pus lur malgrat nay mays del nom. car
            ni Uens ni gels ni plueia q(ue)sa grans m(er)ces Acaba. mo(n) car Uoler
            cay taut uolgut. nom pot tolre ni lauze(n)ga lamors que(n) nays de
            gra(n) Uertut. des caysi macsi elegut. A domna si gambiayse
            Uas Uos ni prenc Uouta ni tom. adoncx sia yeu pres e(n) bueya.
            si ga ta(n) mos cors. mescaba. cal meu tort me(n) Uires lescut. e cofu(n) –
            da dieus la lenga. q(ue) dis a frau ni a saubut. so p(er) cam duy siam
            Uencut. 
 
 
                    M
ays no uuelh q(ue) nos deslayse. camors ni ges del dart
            del plom. nos nafret ans say q(ue)l ueya. de nos tot mal el naraba.
            canc tant e deg nesser crezutz. doas res qi q(ue) sen fenga. nos ame –
            ro(n) si dieu maiut. com nos (et) fare(m) canut. Adomna carta(n) me
                                                          fay
 
 
          bayse. q(ue) nous Uey lay o(n) essems fom. no(n) creza(n) com mot sen cu –
          eya. mas pel dig duna sillaba. er ma(n)tene(n) reconogut. tot so caba –
          mors coue(n)ga. p(er) qieu del be q(ue) nagrauut say e cre q(ue) nay mot per –
          dut. Eia trobador nos layse. canc pueys nadam ma(n)iet del
          pom. no Ualc du(n) qi q(ue)senbrueia. lo sieus trobars Una raba. con –
          tral meu q(ue)l ma ereubut. ni cre cus tan aut se(n) pre(n)ga. qieu ay
          trobat e cossegut. lo miels damors ta(n) lay segut. Eqi me(n) des –
          me(n) tost pre(n)ga lausbert e lancel escut. quial ne faray estarue(n)cut.