Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
Senza%20nome%2015.png
                                Arnald daniel.
[A]        Nc eu non lac mais ella ma. totz temps en so poder
           amors. E fai mirat liet sauis (et) fol. Cum selui.
qen ren no(n)s torna. Com nos defen qi ben ama. Qamors co-
manda. Com la serua e la blanda. Per qeu naten. Sufren.
Bona partida. Qan mer escarida.
Senza%20nome%2016.png
[Q]        en dic pauc qins el cor mesta. Qe star me fai temen paors.
La lengas feng mais lo cor uol. Zo don dolenz se saiorna. Gent
languis mais non senclama. Qen tant aranda. Qan mars (et) terra
garanda. No(n) a ta(n) gen. Presen. Com la chausida. Qen ai en cobida.
Senza%20nome%2017.png
[T]        ant sai son prez fin (et) certan. Per qeu no(n) puesc uirar ail-
lors. Perço faz eu qel cors mi dol. Qant soleils clau ni soiorna.
Eu no(n) aus dir qi ma flama. Lo cors mabranda. E loill nan la
uianda. Qar solamen. Veçen. Mestai aiçida. Veus qen te(n) auida.
Senza%20nome%2018.png
[F]        ols es qi p(er) parlar en uan. Qier com sos iois sia dolors. Qer
lausengiers cui d\i/eus  afol. No(n) an ges lenguet adorna. Lus co(n)-
seille lautre brama. Per qes demanda. Amors tals fora granda.
Mas eumi defen. Fegnen. De lor brugida. Et am ses faillida.
Senza%20nome%2019.png
[P]        ero iauçen menten (et) san. Ab un plaçer ab qe m'a sors.
Mas mi no(n) passara ial col. Per paor qil nom fos morna. Qenqe-
ram seu de la flama. Damor qim manda. Qe mon cor non es-
panda. si faz souen. Temen. Qeu uei per grida. Mai(n) amar d(e)lida.
Senza%20nome%2020.png
[M]        ant bon chantar leuet en plan. Nagri en plus fait sim
fes socors. Cella qem da ioi el mi tol. Qer soi leiz er mo trastor-
na. Qar a son uol me liama. Re(n) uoil demanda. Mos cors ni nol
fai ganda. Mas fra(n)chamen. Lim ren. Donc se moblida. Merces esperida.
Senza%20nome%2021.png
[M]        ielz de ben. Sitz pren. Chançons graçida. Qarnautz ne(n) oblida.