Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
[c. 151rB]
Peirols.  
DEl sieu tort farai esmenda. Lieis
qem fetz partir de se. Qanqer ai
talan qeil renda. Sill platz mas chan-
sos e me. Ses respieich dautra merce.
Sol sofra qen lieis mentenda. Equel
bel nien matenda.
  
Ges p(er)negun mal qem prenda. delieis
amar nom recre. Anz sofre cum que
menprenda. La pena el dan q(e) men ue.
Bem degra far cal que be. Mas nois
taing q(e)lan reprenda. Sitot ses uers
quil mesprenda.
  
Mout encossir nuoich edia. Enomen
sai conseillar. P(er)o si sendeuenia. Gran
talan ai qun baisar. Li pogues tolre
(et) emblar. E sella sen iraissia. Volun-
tiers lo li rendria.
  
Eu sai ben que non poiria. demado(m)p-
nal cor ostar. p(er) ira ni p(er) feunia ni p(er)
autra dompna amar. P(er) so men lais
era estar. Mas si cum li plaira sia. Q(e)u
 
[c. 151vA]
lamarai totauia. 
Enon es nuills hom cui teigna. tant
apoderat amors. Calieis non platz qe(m)
soueigna. Dels plazers ni dels socors. ca
uia trobat aillors. Anz uol q(e) sai mi de-
streigna. P(er) tal q(e) nom uol nim deigna.
  
Bona dompna encui reigna. Sens ebel-
tatz eualors. soffriretz caissim destreig
na. Lo desiriers el amors. siuals dels pla-
zers menors. Mifaitz tant don iois mi
ueigna. Ecauos nois descoueigna.
  
Chanssoneta uai decors. dir amidonz
qet reteigna. pois mi retener no(n) deig-
na.