Collazione

Versione stampabilePDF version
    Ordine delle coblas:
 
C:  I, II, III, IV, VI, VII, IX.
E:  I, II, III, IV, V,  VI,  VII, VIII, IX.
a²: I, II, III, IV, V,  VI,  VII, VIII, IX.
 
I, 1
v. 1
   C
   E
   a²
Pus vezem de novelh florir
​​Pos vezem de novel florir
Mal vezem de novel florir
I, 2
v. 2
   C
   E
   a²
pratz e vergiers reverdezir,
​pratz e vergiers e reverdezir, +1
pratz e vergiers reverdezir,
I, 3
v. 3
   C
   E
   a²
rius e fontanas esclarzir,
​​rius e fontainas esclarzir,
​rius e fontanas esclarzir,
I, 4
v. 4
   C
   E
   a²
auras e vens,
​auras e vens,
​auras e ventz,
I, 5
v. 5 
   C
   E
   a²
ben deu quascus lo ioy iauzir
​​ben deu cascus lo ioi iauzir
​ben deu chascuz lo ioi chauzir
I, 6
v. 6
   C
   E
   a²
don es iauzens.
don es iauzens.
​​​don sui iauzens.
II, 1
v. 7
   C
   E
   a²
D'amor non dey dire mas be
D'amor no dei dire mas be
D'amor non dei dire mais ben
II, 2
v. 8
   C
   E
   a²
qu'ar non ai ni petit ni re,
qu'ar non ai ni petit ni re,
cals no·i a ni petit ni ren,
II, 3
v. 9
   C
   E
   a²
quar ben leu plus no m'en cove;
​quar ben leu plus no m'en cove;
​car ben leu plus no m'en coven;
II, 4
v. 10
   C
   E
   a²
pero leumens
pero leumens
​pero leumenz
II, 5
v. 11
   C
   E
   a²
dona gran ioy qui be mante 
​dona gran [i]oi qui be mante
​dona gran ioi qi ben manten
II, 6
v. 12
   C
   E
   a²
los aizimens.
​​los aizimens.
los iauzimenz.
III, 1
v. 13
   C
   E
   a²
A totz iorns m'es pres enaissi,
​​A totz iorns m'es pres enaissi,
​​A totz iorns m'en es pres aissi,
III, 2
v. 14
   C
   E
   a²
qu'anc d'aquo qu'amiey non iauzi
​​c'anc d'aquo c'amei no·m iauzi
​c'anc d'aqo c'amei non iauzi
III, 3
v. 15
   C
   E
   a²
ni o faray ni anc no fi
​​ni o farai ni anc non ho fi
​ni o farei ni anc no·l fi
III, 4
v. 16
   C
   E
   a²
qu'az esciens
​c'az essien
q'a escienz
III, 5
v. 17
   C
   E
   a²
fas mantas res que·​l cor me ditz:
​​​fauc maintas rens que·l cor me ditz:
faz maintas ves qe·l cor me diz:
III, 6
v. 18
   C
   E
   a²
tot niens. -1
​tot es niens.
​tot es nienz.
IV, 1
v. 19
   C
   E
   a²
Per tal n'ai meyns de bon saber
Per tal n'ai meins de bon saber
Per tal n'ai meinz de bon saber
IV, 2
v. 20
   C
   E
   a²
quar vuelh so que no puesc aver;
quar vueill so que non puesc aver;
car  voil zo q'ieu non puesc aver;
IV, 3
v. 21
   C
   E
   a²
el reprovier ditz ver: -2
aisel reprovers me ditz ver:
e si·l te pro zi lei me diz ver:
IV, 4
v. 22
   C
   E
   a2
certanamens
sertanamens
​certanamens​
IV, 5
v. 23
   C
   E
   a²
a bon coratge bon boder
a bon coratge bon poder
al bon coratge bon poder
IV, 6
v. 24
   C
   E
   a²
qui·s ben sufrens.
qui·s ben sufrens.
q'es ben sufrenz.
V, 1
v. 25
   C
   E
   a²
 
Ia no cera nuils hom ben fis
Ja non sera nuls hom ben tan fins +1
V, 2
v. 26
   C
   E
   a²
 
contr'amor, si non l'es aclis,
contr'amor, si no
·i l'es aclins,​
V, 3
v. 27
   C
   E
   a²
 
et als estranhs et als vezis
et als estraingz et als vezins
V, 4
v. 28
   C
   E
   a²
non es consens
non es consenz​
V, 5
v. 29
   C
   E
   a²
 
et a totz sels d'aicel aizi
et aicels plus d'aicels aizins
V, 6
v. 30
   C
   E
   a²
 
obediens.
obediens.
VI, 1
v. 31 
   C
   E
   a²
Obediensa deu portar
Obediensa deu portar
​Obedienza deu portar
VI, 2
v. 32 
   C
   E
   a²
a motas gens qui vol amar
​a maintas gens qui vol amar
a moutas qi vol ben amar
VI, 3
v. 33
   C
   E
   a²
e coven li que sapcha far
e cove li que sapcha far
e coven lo qi sapcha far
VI, 4
v. 34
   C
   E
   a²
faigz avinens
​faitz avinens
faitz avinenz
VI, 5
v. 35
   C
   E
   a²
e que·​s guart en cort de parlar
e que·​s gart en cort de parlar
e qe·​s gart en cort de parlar
VI, 6
v. 36
   C
   E
   a²
vilanamens.
vilanamens.
vilanamenz.
VII, 1
v. 37
   C
   E
   a²
Del vers vos dic que mais en vau
Del vers vos dic que mais ne vau
Del vers vos dic qe mais ne vau
VII, 2
v. 38
   C
   E
   a²
qui ben l'enten e n'a plus lau,
qui be l'enten e n'a plus lau,
qi ben l'enten ni plus l'esgau
VII, 3
v. 39
   C
   E
   a²
que·​ls motz son fag tug per egau
que
·ls motz son faitz tug per egau
 
VII, 4
v. 40
   C
   E
   a²
cominalmens
comunalmens
​​comunalmen
VII, 5
v. 41
   C
   E
   a²
e·​l sonet qu'ieu mezeis lo·​m lau
e·l son et ieu meteus m'en lau
​e·l son etz ieu mezeis m'en lau
VII, 6
v. 42
   C
   E
   a²
bos e valens.​
bos e valens.
​bons e valens.
VIII, 1
v. 43
   C
   E
   a²
 
A Narbona, mas ieu no·i vau,
A Narbona, pos ieu non vau,
VIII, 2
v. 44
   C
   E
   a²
 
sia·​l prezens
sia·​l prezens
VIII, 3
v. 45
   C
   E
   a²
 
e vueill que d'aquest lau -2
del vers e voill qe d'aqest vers
VIII, 4
v. 46
   C
   E
   a²
 
me sia guirens.
mi sia guirens.
IX, 1
v. 47
   C
   E
   a²
Mon Esteve, mas ieu no i vau,
Mon Esteve, mas ieu no i vau,
A mon Esteven, mos no i vau,
IX, 2
v. 48
   C
   E
   a²
sia·l prezens
​sia·​l prezens
​sia·l prezens 
IX, 3
v. 49
   C
   E
   a²
mos vers e vuelh que d'aquest lau
mos vers e vueill que d'aquest vers
d'est vers e voill que vers -2
IX, 4
v. 50
   C
   E
   a²
sia guirens.
sia guirens.
mi sia guirenz.