Revisione di Cantarai d’aqestz trobadors del Mar, 23/10/2018 - 10:35

Versione stampabilePDF version

BdT 323,11

Mss.: A 214, C 183, Da 198, I 195, K 181, R 6, a¹ 127, z 2, b¹, κ = Peire d'Alvernhe.

Metrica: a8 a8 b8 a8 a8 b8 (Frank 91:11). Sirventes di 14 coblas singulars di 6 versi, seguite da una tornada di 2.

Edizione: Fratta 1996, p. 47.