Perugi 2015

Versione stampabilePDF version

I.
Anc ieu non l'ac, mas ella m'ac
trastot en son poder amors
e fai·m irat-let savi-fol
com selui qu'en ren no·s torna,
c'om no·s defen qui ben ama,
c'amors comanda
c'om la serv'e la blanda,
per qu'eu n'aten
sofren
bona partida
cant m'er escarida.

II.
Ie·n dic pauc qu'ins el cor m'esta;
estar mi fai temen paors
la lenga, mas lo cor no: vol
so don dolen se soiorna,
gen langis mas non s'en clama,
qu'en tant a randa
com mars te[n e] garanda
non a tan gen
prezen
con la chausida
qu'eu ei encobida.

III.
Tan sai son pretz fin e serta
per qu'ieu no·m puosc virar aillors:
per so fas eu; que·l cors m'en dol,
<ni> can sols clau ni s'aiorna
ieu non aus dir que m'aflama;
lo cors m'abranda
e·l ueil n'an lor liuranda,
car solamen
vezen
m'stai aizida:
ve·us que·m ten a vida.

IV.
Fols es qui per parlar en va
quer com sos iois sia dolors:
que lausengiers, cui Deus afol,
non auges lengat'adorna!
l'us conseilla, l'autre brama,
per que·s desmanda
amors tals, fora, granda:
mas ie·m defen
feingen
de lor bruida
et am ses faillida,

V.
pero iauzen mi ten e sa-
-n'ab un plazer de que m'a sors,
mas mi no passera ia·l col
per paor qu'il me fos morna,
qu'enquera·m sint de la flama
d'amor, que·m manda
que mon cor no espanda:
si fatz temen
soven,
puois vei per crida
mant'amor delida.

VI.
Mant bon chantar levet e pla
n'agr'ieu plus fag si·m fes secors
cil que <e·>m da ioi e·l me tol,
qu'er soi letz, er m'o trastorna,
que a son vol me liama:
ren no·l demanda
mos cors ni no·l fai ganda,
anz franchamen
li·m ren,
doncs si m'oblida
merces er perida.

VII.
Meilz-de-be-ren,
si·t pren,
chanzon grazida,
c'Arnautz non oblida.