Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
 
  I
Ab la douzor del temps nouel. fueillon li bosc e li auzel.
chanton chascus en lor lati segon lo temps del nouel cham.
adoncs estai ben. qon saizi de zo don hom a plus talan
Ab la douzor del temps novel
fueillon li bosc e li auzel
chanton chascus en lor lati
segon lo temps del novel cham;
adoncs esta ben q'on s'aizi
de zo don hom a plus talan.
  II
De lai don plus mer bon e bel. nom ue messatgers ni sagel.
don mos cors non dorm ni non ri. e nomen auz traire. ena(n) tro
qe sapcha ben de la fï. sel es aissi con ieu deman.
De lai don plus m'er bon e bel
​no·m ve messatgers ni sagel,
don mos cors non dorm ni non ri
e no·m en auz traire enan,
tro qe sapcha ben de la fï,
s'el'es aissi con ieu deman.
  III
La nostramor. uai e naissi con la branca delalbrespi qestai
sobre larbre tremblan. la noig a la ploie al giel tro lendema(n)

qel sol sespan. p(er) la fueilla uert enl ramel.

La nostr'amor ​vai enaissi
con la branca de l'albrespi
q'estai sobre l'arbre tremblan
​la noig a la ploi'e al giel, 
tro l'endeman q'el sol s'espan
​per la fueilla vert en·l ramel. 
  IV
Anqar mi membra dun mati qe nos feiron de guerrafi.
qem donet un don tan gran. sa drudarie son anel anqar
mi lais dieus uiure tan. qaia mai manz sotz son mantel.
Anqar mi membra d'un mati
qe nos feiron de guerra fi
e qe·m donet un don tan gran:
sa drudari e son anel;
​anqar mi lais Dieus viure tan
q'aia mai manz sotz son mantel.
  V
Qieu non hai soing destraing. lati qe me part damo(n) bo(n) uezi
qeu sai de paraulas con uan. ab un sermo(n) brieu qi espel qatal
seuan damor gaban. nos nauem la pessel coutel.
Q'ieu non hai soing d'estraing lati
qe me part da mon bon vezi, 
q'eu sai de paraulas con van
ab un sermon brieu qi espel 
q'atal se van d'amor gaban,
nos n'avem la pess'e·l coutel.