Edizione diplomatica-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  en iaufre rudel   En Jaufre Rudel
    I
  Lan qan li iorn son longenmai. mes bels lochanzdauzel
  de long. e qam mi sui partitz. delai mi membra dun
  amor de long  uau de talan em broncs e clis qesiqe
 
chantz ni Iors dalbre espes non ualmais qiuern gelas
  Lanqan li jorn son long en mai
 
m'es bels lo chanz d'auzel de long,
  e qam mi sui partitz de lai
  mi membra d'un'amor de long:
 
vau de talan embroncs e clis,
 
qe si qe chantz ni jors d'albre espes
  non val mais q'ivern gelas.
    II
  Dieus qi fes totqan uen e uai e forme qestamorde loing.
  mi don poder al cor qeu ai qen breu remir lamor
  de loing. qe maintz ia portz ecamis. nieu no sui del plus
  deuis. mas tot sia si com dieu platz.
  Dieus qi fes tot qan ven e vai
  e forme qest'amor de loing,
  mi don poder al cor q'eu ai
  q'en breu remir l'amor de loing,
  qe maintz i a portz e camis
  ni eu no sui del plus devis...
  mas tot sia si com Dieu platz!
    III
  Ben tieng lo segnor p(er) uerai lamor de loing mais p(er) un ben
  qi men eschai nai dos mals qar tan fui de loing. aiqe
  non sui lai pelegris. si qe motz fuitz e mos tapis. fos
  on dels sieus bels oils miratz.
  Ben tieng lo Segnor per verai
  l'amor de loing,
  mais per un ben qi m'en eschai
  n'ai dos mals qar tan fui de loing.
  Ai! qe non sui lai pelegris
  si qe motz fuitz e mos tapis
  fos on dels sieus bels oils miratz.
    IV
  Ben paira ioi qan li qerrai. da la part dieu lostal de loing.
  esa leis plai malbergarai. pres de leissi ben sui de loing
  aqest er doutz parlamenz fis. qan drutz loindas erta uezis
  ab cortes ditz e bel solatz.
  Ben paira joi qan li qerrai
  da la part Dieu l'ostal de loing,
  e s'a leis plai m'albergarai
  pres de leis si ben sui de loing;
  aqest er doutz parlamenz fis
  qan drutz loindas er ta vezis
  ab cortes ditz e bel solatz.
    V
  Io dautramor non iauzirai si noniau desamor de loing
  qe gensor ni meillor non sai. uas nulla part ni presni loing
  (et) es tant sos ric p(re)tz auzitz qe lai el reng dels sarragis fos
  ieus ab leis c hatius c lamatz.
  Jo d'autr'amor non jauzirai
  si non jau des amor de loing,
  qe gensor ni meillor non sai
  vas nulla part, ni pres ni loing.
  Et es tant sos ric pretz auzitz
  qe lai el reng dels Sarragis
 
fos ieus ab leis chatius clamatz!
    VI
  Iratz e dolenz men partirai sieuia la uei lamor de loing. e 
  no sai coras la uerai. qe trop son nostras terras loing.
  Iratz e dolenz m'en partirai
  s'ieu ja la vei l'amor de loing,
  e no sai coras la verai
  qe trop son nostras terras loing.