Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

 

                         arnauz. daniel.
  A         Ns quels sims reston dels
             branchas. secs ni despu
             elhon de fuelha. fas q(ua)r
             amors mo comanda.
  breu chanson de razon longa.
  quar gen ma ducx de las artz
  delescola. tan sai quel cors fas
  restar de suberna. e mos buous
  es trop plus couens que lebres.
  Q uab razos cuyndas e fra(n)chas.
  ma mandat que nom destuelha.
  ni autra non prec nin blanda.
  pus tan fai quab si macuinda.
  em ditz que flors no semble
  ni uiola. quem cange leu si
  tot no quas yuerna. mas per
  samor sia laur o genibres.
  E tu quab ioy non ta franhas.
  per esper quamors tacuelha.
  sec sit desfuy nit fai guanda.
  que greu er quom noy apon
  ga. quis afortis de preyar e
  noy cola. quieu passarai part
  la palutz duzerna. cu(m) pelegris
  o lai per on cort ebres. 
  S ieu nai passatz pons ni plan
  chas. per lieys cujatz quieu me(n)
  duelha. no fas quab ioy ses uia(n)
  da. me sap far mezina coynda.
  baizan tenen el cor si tot mi uo
  la. nos part de lieys quil capdel
  el gouerna. cor on q(ui)eu man de
  lieys not luyns nit sebres.  
  A ns dic qualhors no(n) testanchas.
  per autra quet prec nit uuelha.
  son uoler fuy e desmanda. sai e
  lai qui quet somonga. gran so(n)
  dan fai qui si meteys afola. e tu
  no fassas res per quom tesquer
  na. mas a pres dieu lieys honors
  e celebres.
  G es de paris tro qua sanchas.
  genser nos uest nis despuelha.
  e sa beutat es tan granda. que
  semblariaus messonga. bem
  uai damor quelham baize ma
  cola. per so nom poy ferir neus
  ni bolerna. nim fai sentir dolor
  guota ni febres. 
   S  ieus es arnautz del sim tro
  en la sola. e no uuelh ges ses
  lieys auer lucerna. nil senho
  riu del renc p(er) on cort ebres.