Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
arnat daniel
​Autet ebas en trels prims
foilç son nuo deflors
el rams lire(n)c Enoite mut
bec nigola Nuillç (auçel) anç brai
ecanta Ca daus ensonus p(er)
ioi cai dels edel temps Can
mas amors mi asauta Quils 
moç ablo son acorda
Deu ogratisc (et)amos oilç Que
per lor conoissencham uenc
jois cadreit auci efola Lira
queu naigui elanta Er uai​
sus qui quen mus Damor
don soi fis eferms Cab lei
qual cor plus ma dautra soi
liaç ab ferma corda
Merces amors car ma acuilliç
Tart mi fo mas en grat mo
prenc Car simart dinç la 
meola Lo fox no(n) uoill que 
ses canta mas pels us estau
clus Qui dal trui ioi fan gre
us gems Epustella ien saga
uta Cel cab lei se des acorda
Debonamor falsa
les cuillç Edruç es tornaç
en fadenc Quidiquel par
lars nol cola Nuilla reca cor
cre anta De preç ius car e(n)
frus Es daco queu mot ai
crems Equi de par lar tras
sauta Dreiç es quen la lenga(s)
morda
Vers es queu lam etes orgoi
lç mas abiaucir celar lotre(n)
Canc pos sainç paulus feç
pistola Ninuillç om deius 
xl No poc plus neis iesus
far detals car ab sems albos
aips don es plus auta Ce las
com per pros retorda
 
Preç eualors vostre capdoil
lç Es labela cab sim retenc
Qui ma sel et eu lei sola Cal
trel mon nomatalenta anç
soi brus et estrus als altras
el cor te(n)g prems mas pel seu
ioi t(r)ep es(a) uta no voil  caltra
ma comorda
Arnauç ama enon di temps
camors ma frena laganta 
 Que fols gaps nolai comor
da