Pickens

Versione stampabilePDF version

I.
Qui no sap esser chantaire
Blaire
De qant aug lo ver sonar
Clar                      
E [qe] son per tot mesclat
Prat                      
[E·l] rozal del mati s’espan
Lan                      
Sobre l’erba josta·l sauza.

II.
Non auz semblan ni vejaire 
[Faire]                      
Q’eu l’am, ni l’aus desamar,
[Ar]                         
Q’en amor son drut mirat
Asatz                        
E·il fals amador [ab] engan  
Van,                        
Cui amor engann’ e bauza.  

III.
Non es reis ni emperaire   
Gaire                      
Qe l’ [auze·]l mantel drechar 
Var                       
Ni far q’agues acatat      
Grat.                      
Ric me fai la noig en somnian,
Tan                           
M’es vis qe mos bratz l’enclauza.

IV.
Lai n’irai el sieu repaire,
Laire,                    
Em peril com de passar    
Mar;                      
E si de mi no·il pren pitat,
Bat                       
Fer freg: las! tan la vau pregan,
Qan                             
Ja ren de leis [no] me·n jauza.

V.
Si no·m vol amar m’amia,  
Dia,                      
Pos eu l’am, s’il m’amara 
Ja,                       
Q’eu sui al seu comandamen:
Gen                       
Li serai si·m vol retener,
Ver                         
Li dirai, q’autresi menta.