Jeanroy

Versione stampabilePDF version

I.
Qui no sap esser chantaire
Laire
Quant aug los vergiers sonar
Clar                      
E [quan] son per tot mesclat
Prat                      
E·l rozazt del matin s’espan
Blan                      
Sobre l’erba josta·l sauza.

II.
Non aus semblan ni vejaire 
Faire                      
Q’eu l’am, ni l’aus desamar,
Ar                         
Q’en amor son drut intrat
Fat                        
E·il fals amador ab engan  
Van                        
Cui Amors engann’e bauza.  

III.
Non es reis ni emperaire   
Gaire                      
Que l’aus el mantel tochar 
Var,                       
Ni far q’agues acatat      
Grat;                      
Ric me fai la noig en somnjan
Can                           
M’es vis q’e mos bratz l’enclauza.

IV.
Lai n’irai el seu repaire,
Laire,                    
Em peril qom de passar    
Mar;                      
Si de mi no·l pren pitat,
Bat                       
Fer freg. Las! tan la vau pregan,
Qan                             
Qe ja de leis no m’en jauza!

V.
Si no·m vol amar m’amia,  
Dia,                      
Pos eu l’am, s’il m’amara 
Ja:                       
Q’eu sui al seu mandamen
Gen                       
E·il serai, si·m vol retener;
Ver                         
Li dirai, q’autres li menta.