Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  Arnautz daniels si fo da quella enco(n)tra
  da don fo narnautz de meruoill. Del e
  uesquat de peiregors. Dun chastel q(ue) anom
  ribairac. Efo gentils om. Et anparet ben le
  tras edeletet se entrobar. et abandonet las
  letras. efez se ioglar. epres una mainera de
  trobar en cara rimas. Per que soas canso(n)s
  no son leus ad entendre. Ni ad aprendre. Et
  amet una auta domna de gascoina. Mu
  llier denguillm de buouila. Mas no(n) fo
  cregut que la domna li fezes plaiser endr
  eit damor. Per quel dis eu son arnautz
  qua mas laura echatz lalebre ablobou. ena
  di contra siberna.
  Arnautz Daniels si fo d'aquella encontrada don fo 
  N'Arnautz de Meruoill del evesquat de Peiregors
  d'un chastel que a nom Ribairac, e fo gentils om.
  Et anparet ben letras e deletet se en trobar
  et abandonet las letras e fez se ioglar
  e pres una mainera de trobar en cara rimas.
  Per que soas cansons no son leus
  ad entendre ni ad aprendre.
  Et amet una auta domna de Gascoina,
  mullier d'en Guillm de Buovila,
  mas non fo cregut que la domna
  li fezes plaiser en dreit d'amor.
  Per qu'el dis «Eu son Arnautz qu'amas l'aura
  e chatz la lebre ab lo bou e nadi contra siberna».