Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
[f. 230va]
                      Coms d(e) peitiu\s/.
B              en uuelh que sapchon
                li pluzor. dest uers sis
                de bona color. quieu ai
                trag de mon obrador.
quieu port dayselh mestier la
flor. (et) es uertatz. e puesc en trair
lo uers auctor. quant er lassatz.
Ieu conosc ben sen e folhor. e co-
nosc anta (et) honor. (et) ai ardimen
e paor. e sim partetz un iuec da-
mor. no suy tan fatz. non sapcha
triar lo melhor. entrels maluatz.
Ieu conosc ben selh qui bem di.
e selh quim uol mal atressi. e co-
nosc ben selhuy q(ui)m ri. e selhs q(ui)
sazauton de mi. conosc assatz. q(ua)
tressi dey uoler lor fi. e lor solatz.
Mas ben aya selh q(ui)m noyri. que
tan bo mestier meschari. q(ue) anc
a negu non falhi. que de iogar
sobre coyssi. atotz tocatz. mais
en say que nulh mo uezi. qual
quem ueiatz.
Dieus en lau e sanh iolia. tant
ai apres del iuec doussa. q(ue) sobre
totz nay bona ma. e selh q(ui) cosselh

[f. 230vb]

mi querra. no(n) ler uedatz. ni un
de mi non tornara. descossellatz.
Quieu ai mo maiestre certa. ia
mamigua nueg nom aura. que
nom uuelha uer lendema. quieu
suy daquest mestier som ua. tan
en senhatz. que ben sai guazanha\r/
mon pa. en totz mercatz.
Pero nom auzetz tan guabier.
quieu non fos rahuzatz lautrier.
que iogaua un ioc grossier. que(m)
fon trop bos el cap primier. tro
fuy taulatz. quem guardiey no\m/
ac plus mestier. sim fon camjatz. 
Mas elham dis un reprouier.
don uostres datz son menudier.
(et) ieu reuit uos a doblier. dis ieu
q(ui)m daua mon peslier. non er
laissatz. e leuiey un pauc son
taulier. ab ams mos bratz. 
E quan laic leuat lo taulier.
empys los datz. el duy foron.
cairauallier. el terz plombatz. 
E fils ben ferir al taulier. e fo\s/
ioguatz.