Collazione

Versione stampabilePDF version
    Ordine delle coblas:
 
C: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.
E: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.
 
I, 1
v. 1
   C
   E
Companho, faray un vers ​covinen
​Compan[........................]
I, 2
​v. 2
   C
   E
et aurai mais de foudatz no.y a de sen
et aur[........................]de sen
I, 3
​v. 3
   C
   E
et er totz mesclatz d'amor e de ioy e de ioven.
​et er[.............................]e de ioven.
II, 1
​v. 4
   C
   E
E tenguatz lo per vilan qui no·l enten
E tenhatz [...........................]
II, 2
​v. 5
   C
   E
o dins son cor voluntiers non la pren
​qu'ins en so[........................]
II, 3
​v. 6
   C
   E
greu partir si fai d'amor qui la troba son talen.
​greu part[..........................]a son talen.
III, 1
​v. 7
   C
   E
Dos cavalhs ai a ma sselha ben e gen,
Dos cavals[.........................]
III, 2
​v. 8
   C
   E
bons son et adreg per armas e valen
[...]son et ardit per armas e valen
III, 3
​v. 9
   C
   E 
e no·ls puesc amdos tener que l'us l'autre non cossen.
​mas no
·ls puesc tener amdos que l'uns l'autre no consen.
IV, 1
​v. 10
   C
   E
Si·ls pogues adomesiar a mon talen,
​Si
·ls pugues adomesgar a mon talen,
IV, 2
​v. 11
   C
   E
ia no volgra alhors mudar mon guarnimen,
ia no volgr'aillors mudar mon garnimen,
IV, 3
​v. 12
   C
   E
que miels fo​r'encavalguatz d'ome viven.
​que meils for'encavalguatz de nuill home viven.
V, 1
​v. 13
   C
   E
Laun fon dels montaniers lo plus corren
Launs fo dels montanhiers lo plus corren
V, 2
​v. 14
   C
   E
mas tan fera estranhez'a longuamen
​mas aitan fera estranheza ha longuamen
V, 3 
​v. 15 
   C
   E
et es tan fers ​e salvatges que del ballar si defen.    
et es tan fers e salvatges que de bailar si defen.
VI, 1
​v. 16
   C
   E
L'autre fon noyritz sa ius part Cofolen
L'autre fo noiritz sa ios pres Colofen
VI, 2
​v. 17
   C
   E
et anc non vis bellazor, mon escien,
et anc no vis belazor, mon essien,
VI, 3
​v. 18
   C
   E
aquest non er ia camiatz ni per aur ni per argen.
aquest non er ia camiatz per aur ni per argen.
VII, 1
​v. 19 
   C
   E
Qu'ieu doney a son senhor polin ​payssen
Qu'ie
·l donei a son senhor poilli paisen
VII, 2
​v. 20
   C
   E
pero si·m retinc ieu tan de covenen
pero se
·i retinc ieu tant de coven
VII, 3
​v. 21
   C
   E
que s'ilh lo tenia un an, qu'ie·tengues cen.
que s'il lo ten un an, qu'ieu lo tengues mais de sen.
VIII, 1
​v. 22
   C
   E
Cavalliers, datz mi cosselh d'un pessamen,
Cavalier, datz mi conseill d'un pensamen,
VIII, 2
​v. 23
   C
   E
anc mays no fuy issarratz de cauzimen,
anc mais no fui eisarratz de cauzimen
VIII, 3
​v. 24
   C
   E
res non sai ab qual mi tengua: de N'Agnes o de N'Arsen?   
e no sai ab cal me tenha: de N'Ancnes ho de N'Arsen?
IX, 1
v. 25
   C
   E
De Gimel ai lo castel e•l mandamen
IX, 2
v. 26
   C
   E
 
​e per Niol fauc ergueill a tota gen
IX, 3
v. 27
   C
   E
 
​c'ambedui me son iurat e plevit per sagramen.