Vallín

Versione stampabilePDF version

Eu sõo tan muit' amador                                          
do meu linnagen, que non sei
al no mundo querer mellor
d' ũa mia parenta que ei;
e quen sa linnagen quer ben,                                   5
tenn' eu que faz dereit' e sen,
e eu sempr' o meu amarei.
 
Senpre serviço e amor
eu a meu linnagen farei;
entanto com' eu vivo for                                           10
esta parenta servirei,
que quero mellor d' outra ren,
e muito serviç' en mi ten,
se eu poder', e poderei.
 
Pero nunca vistes moller,                                         15
nunca chus pouco algo fazer
a seu linnagen, ca non quer
en meu preito mentes meter;
e poderia me prestar,
par Deus, muit', e non lle custar                               20
e ela ren de seu aver.
 
E veede se mi-á mester
d' atal parenta ben querer,
que m' ei a queixar, se quiser
lle pedir alg' ou a veer;                                              25
pero, se me quisesse dar
algo, faria-me preçar
atal parenta e valer.