Rossi

Versione stampabilePDF version

I.
Ges per lo freg temps no m’irais,    
anz l’am tan cum fatz la calor,      
qu’altressi posc aver d’amor          
en ivern bon’escharida              
com lanquan verdejon li plais        
e n’aten bona esjausida,             
s’a lei platz que mos ditz acuoill;  
que per autr'a[mor] non s’esjau            
mos cors ni a benanansa.            

II.
Cuijasz vos doncs qu’ieu sia gais     
per folla, se·s par, ni per flor,    
ni plus iratz, si·l freitz vens cor? 
No! quan vei gent acropida,           
qe amon tan com dura mais           
et fan un jorn esbruïda,             
puois deschaon qant deschai·l foill, 
e·ill fin remanon e·ill vassau,      
cui fin’Amistatz enansa.             

III.
Pero pro n’i a de savais,            
qu’anc hom segle no vi meillor,      
si tot s’en fan maint blasmador;     
e cel que bon pretz oblida,          
sembla·m fol que autrui abais,     
et es razos deschauzida              
qu’om veja·l pel en l’autrui oill   
et el sieu no conois lo trau,        
per la foudat que·l sobransa.        

IV.
Ges aquella foudatz no·m pais,       
anz n’am mais lo pro que l’onor,     
e celar q’o sapchon plusor,          
qe fols es qui jangl’e crida        
de domna ni s’en fenh trop gais,     
e ten l’onor per delida,             
e mou de foli'e d’orgoil,           
acel q’en vol blasme ni lau,         
ni bruich de fol que·s bobansa.      

V.
Tant es mos jois fis e verais        
e grans q’anc hom non l’ac major,    
qe de domnas am la gensor,          
que m’es tant fort abellida         
qual voilla: si m’am o s’o lais,      
qu’eu l’amarai a ma vida!            
E s’ela n’o vol, eu m’o voill,       
qe d’aitan posc tenir la clau,       
s’eu plus no n’ai d’abondansa.       

VI.
Tot jorn perpren e·m creis e·m nais  
uns rams de joi plens de dousor     
que m’a partit d’ir’e de plor,      
e·m chapdela e si·m guida            
q’en als no sojorn ni engrais,       
ni ai m’amor establida;              
e qui q’en parle ni·n jangloill,     
us no sap via ni esclau,             
ni on mos cors plus balansa.         

VII.
Bella domna, no·us si’esmais,       
car no vede[z] vostr’amador;           
qu’ieu sui chai ses cor trichador,   
que ja non farai faillida            
ver vos, on qu’ieu m’an ni m’apais;   
qu’autr’amors m’es avelida,          
e sui totz vostres si com suoill,   
e si [...] no·us vei ni no·us au,       
ades n’ai al cor membransa.