Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

 

  
                                             Aissi
  comensa de jaufre rudel d(e) blaya.

   
         Q                uan  lo rius de
                                la fontana. ses
                                clarzis si cum
                                far sol. e par
                                la flors aigle(n)-
                                tina. el rossinho-
                                let el ram. uolf
                                e refranh eza-
  plana. son dous chantar el afi-
  na. beys dregz q(ui)eu lo mieu refra-

  A mor de terra lonhda -             nha.
  na. per uos tot lo cor mi dol. e no(n)
  puesc trobar mezina. si no(n) aluos
  tre reclam. ab maltrait damor
  doussana. dins uergier o part
  cortina. ab dezirada companha.

  P us tot iorn men falh aizina.
  nom merauilh sin ai fam. quar
  anc genser crestiana. no fo ni di-
  eus non o uol. iuzia ni sarrazi-
  na. ben es selh paguatz de mana.
  qui de samor ren guazanha.

  D e dezir mos cors no fina. uas
  selha res quieu pus am. e cre q(ue)l
  uoler menguana. si cobezeza lam
  tol. que pus es ponhens despina.
  la dolors que per ioy sana. don ia
  no uuelh quom men planha.

  Q uan pensar men fai aizina. a
  doncs la bays elacol. mas pueys
  torn en reuolina. per quem nesp(er)t
 
  en aflam. quar so que floris no(n)
  grana. lo ioy que mi natayna.
  tot mos cuiatz afaitanha.

  S enes breu de paraguamina.
  tramet lo uers en cantan. en pla-
  na lengua romana. an ugo bru
  per filolh. bom sap quar gent
  peitauina. de berri e debretanha.
  sesiau per lieys enguizana.