Collazione

Versione stampabilePDF version
  I II III IV V VI
A 1 2 3 4 5 6
C 1 2 3 4 5 6
D 1 2 3 4 5 6
I 1 2 3 4 5 6
K 1 2 3 4 5 6
R 1 2 3 4 5 6

1

A: Li  fol   e·il   put   e·il   filol
C: Li  folh  e·l    put   e·l    filhol
D: Li  fol   e·ill  put   e·ill  fillol
I: Li  fol   e·ill  put   e·ill  fillol
K: Li  fol   e·ill  put   e·ill  fillol
R: Li  fol   e·l    put   e·l    filhol

2

A: creison   trop,  e  no m'es  bel,
C: creisson  trop,  e  non es   belh,
D: creison   trop,  e  no m'es  bel,
I: creison   trop,  e  non es   bel,
K: creison   trop,  e  non es   bel,
R: creyson   trop,  e  no m'es  bel,

3

A: e·il    croi    joglaret   novel
C: e·l     croy    joglaret   novelh
D: e·ill   croi    juglaret   novel
I: e·ill   croi    juglaret   novel
K: e·ill   croi    juglaret   novel
R: e·l     croy    joglaret   novel

4

A: enojos   e  mal  parlan
C: enueyos  e  mal  parlan
D: enojos   e  mal  parlan
I: enojos   e  mal  parlan
K: enojos   e  mal  parlan
R: enueyos  e  mal  parlan

5

A: corron  un  pauc  trop  enan;
C: corron  un  pauc  trop  enan;
D: coron   un  pauc  trop  enan;
I: coron   un  pauc  trop  enan;
K: corron  un  pauc  trop  enan;
R: corron  un  pauc  trop  enan;

6

A: e son  ja  li  mordedor
C: e son  ja  li  mordedor
D: e son  ja  li  mordedor
I: e son  ja  li  mordeor
K: e son  ja  li  mordeor
R: e son  ja  li  mordedor

7

A: per  un  de    nos  dos  de    lor,
C: per  un  de    nos  duy  Deus  lor,
D: per  un  des   nos       des   lor,
I: per  un  de    nos  dui  des   lor,
K: per  un  de    nos  dui  des   lor,
R: per  un  de    nos  duy  de    lor,

8

A: e  non  es  qui   los   n'esqerna.
C: e  non  es  quils       n'esquerna.
D: e  non  es  qui   lor   n'esqerna.
I: e  non  es  qui   los   n'esquerna.
K: e  non  es  qi    los   n'esquerna.
R: e  non  es  qui   los   n'esquerna.

9

A: Greu   m'es  car   hom   lor   o  col
C: Greu     es  quar  hom   lor   o  col
D: Greu   m'es  car   hom   los   a  col
I: Greu     er  car   hom   lur   a  col
K. Greu     er  car   hom   lur   a  col
R: Greu     es  car   hom   lor   o  col

10

A: e  non  lor  en   fai   revel.
C: e  non  lor  en   fai   revelh.
D: e  non  lur  en   fa    revel.
I: e  non  lur  en   fa    revel.
K: e  non  lur  en   fa    revel.
R: e  non  lor  en   fa    revel.

11

A: Non  o  dic  contra·N  Sordel,
C: Non  o  dic  contra
·N  Sordelh,
D: Non  o  dic  contra·l  Sordel,
I: Non  o  dic  contra
·l  Sordel,
K: Non  o  dic  contra
·l  Sordel,
R: Non  o  dic  contra
·N  Sordel,

12
 

A: q'el    non  es  d'aital semblan
C: qu'elh  non  es  d'aital semblan
D: q'el    non  es  d'aital semblan
I: q'el    non  es  d'aitan senblan
K: qu'el   non  es  d'aital semblan
R: q'el    non  es  d'aital semblan

13
A:  ni  no·is  vai ges  percassan
C:  ni  no·
s   va  ges  percassan
D:  ni  no·
s   va  ges  percasan
I:  ni  no·
s   va  ges  percassan
K:  ni  no·
s   va  ges  percassan
R:  ni  no
·s   va  ges  percassan

14
A: si   co·ill  cavallier   doctor,
C: si   quel    cavalier    doctor,
D: si   co·
ill  cavaillier  doctor,
I: si   co·
l    cavallier   doctor,
K: si   co·
l    cavallier   doctor,
R: si   co·
l    cavayer     doctor,

15
A: mas  qan   faillon   prestador,
C: mas  quan  falho
·l    prestador,
D: mas  qant  faillo·l  prestador,
I: mas  quant faillo·
l  prestador,
K: mas  qant  faillo·l  prestador,
R: mas  can   falho
·l    prestador,

16
A: non   pot   far   cinc ni sieis   terna.
C: no    pot   far   cinc ni cincs   terna.
D: non   pot   far   .v. ni·
l cincs  terna.
I: non   pot   far   .v. ni·ls sincs terna.
K: non   pot   far   .v. ni·
ls sincs terna.
R: non   pot   far   .v. ni. vi.     terna.

17
A: Lo marques part Pinairol,
C: Lo marques part Pinairol,
D: Lo marques par  Pinarol,
I: Lo marques part Pinarol,
K: Lo marques part Pinairol,
R: Lo marques part Pinarol,

18
A: que  ten  Salus e Revel,
C: que  ten  Saluz e Revelh,
D: qe   ten  Saluz e Revel,
I: qe   ten  Salus e Revel,
K: que  ten  Salus e Revel,
R: qe   ten  Saluz e Revel,

19
A: non vuoill ges que desclavel
C: no vuel que ab si ma pel
D: non voill  ges qe  desclavel
I: non vuoill ges qe  desclavel
K: non voill  ges que descavel
R: no vuelh   ges qe  descavel

20
A: de sa cort  ni  an loignan
C: en sa cort don vau lunhan
D: de sa cort  ni  an loingnan
I: de sa cort  ni  an longnan
K: de sa cort  ni  an longnan
R: de sa cort  ni  an lunhan

21
A: Persaval, que  sap  d'enfan
C: Persaval, que  sap  d'efan
D: Persoval, qe   sap  d'enfan
I: Persaval, qe   sap  d'enfan
K: Persaval, que  saup d'enfan
R: Persaval, qe   sap  d'enfan

22
A: esser  maestre e tutor,
C: esser  mayestr'e tutor,
D: esser  maestrador,
I: esser  maistrador,
K: esser  maistrador,
R: esser  mayestr'e  tuor,

23
A: ni   un autre tirador,
C: ni   un autre tuador,
D: ni   un autre tirador,
I: ni d'un autre tirador,
K: ni   un autre tirator,
R: ni   un autre tirador,

24
A: qu'eu no   vuoil dir, de Luserna.
C: qu'ieu no  vuelh dir, de Luzerna.
D: q'eu  no   voill dir, de Luserna.
I: q'eu  non  voill dir, de Luserna.
K: qu'eu non  voill dir, de Luserna.
R: q'eu  no   vuelh dir, de Luzerna.

25
A: Aitals los a cum los vel
C: Aitals los a cum los vel
D: Aitals los a com los vol
I: Aitals los a com los vol

K: Aitals los a com los vol
R: Mitals los a com los vol

26
A: lo marques, d'E Cantarel,
C: lo marques, d'En Cautarel,
D: lo marques, d'En Chantarel,
I: le marques, d'E Chantarel,
K: le marques, d'E Chantarel,
R: lo marques, d'En Chantarel,

27
A: Nicholet e   Trufarel,
C: Nicholet 
e·l Trufarel,
D: Nicolet  e·l Trufarel,
I: Nicolet  e·l Trufarel,
K: Nicolet  e·l Trufarel,
R: Nicolet  e·l Trufarel,

28
A: que venon ab lui e van
C: que venon ab luj e van
D: qe  venon ab lui e van
I: que venon ab lui enan
K: que venon ab lui e van
R: qe  venon ad luy e van

29
A: e non del tot pel lor dan.
C: e non del     per lor dan.
D: e non del tot per lur dan.
I: e non del tot per lur dan.
K: e non del tot per lur dan.
R: e non del tot per los dan.

30
A: Be·is son trobat d'un color:
C: Ben son  trobat d'un color:
D: Ben son  trobat d'un color:
I: Ben son  trobat d'un color:
K: Ben son  trobat d'un color:
R: Be·s son  trobat d'un color:

31
A: aitals vassals, tal seignor!
C: a tals vassals, tal senhor!
D: aitals vaisals, tal seingnor!
I: aitals vasals,  tal seingnor!
K: aitals vasals,  tal seignor!
R: a tals vassals, tal senhor!

32
A: Dieus lor done vita eterna.
C: Dieus lor do   vita eterna.
D: Deus  lor don  vita eterna.
I: Dieus lor don  vita eterna.
K: Dieus lur don  vita eterna.
R: Dieus lor do   vita eterna.

33
A: Ar veiretz venir l'estol
C: Ar veiretz venir l'estol

D: Ar veires  venir l'estol
I: Ar veires  venir l'estol
K: Ar veires  venir l'estol
R: Ar veyres  venir l'estol

34
A: vas Malespina e·l tropel,
C: ves Malespin'al   tropelh,
D: ves Malespin'el   tropel,
I: ves Malespin'el   tropel,
K: ves Malespin'el   tropel,
R: ves Malespin'el   tropel,

35
A: don an la carn e la pel.
C: don an la carn e la pelh.
D: don an la carn e la pel.
I: don an la carn e la pel.
K: don an la carn e la pel.
R: donan  la carn e la pel.

36
A: Et ades on pieitz lor fan
C: Et ades on piegz  lor fan
D: Et ades on piez   lur fan

I: Et ades on pietz  lur an
K: Et ades on pietz  lur fan
R: Et ades on peitz  lor fan

37
A: e meins de merce lor an,
C: e menhs de merce lor an,
D: e meinz de merce lur an,
I: e moinz de merce lor an,
K: e menz  de merce lur an,
R: e mens  de merce lor an,

38
A: trop son li combatedor
C: trop son li combatedor
D: trop son li combatedor
I: trop son li conbatedor
K: trop son li combatedor
R: trop son li combatedor

39
A: e pauc li defendedor:
C: e pauc li defendedor:
D: e pauc li defendedor:
I: e pauc li deffendedor:
K: e pauc li deffendedor:
R: e pauc li defendedor:

40
A: mort  son si Dieus no·ls governa.
C: mortz son si Dieus no·ls governa.
D: mort  son si Dieus no·ls governa.
I: mortz son    Dieus no·ls governa.
K: mortz son si Dieus no·ls governa.
R: mortz son si Dieus no·ls guoverna.

41
A:Estampidas e romor
C:Estampidas e rumor
D:Estampidas e rumor
I:Estampidas errimor
K:Estampidas errimor
R:Estanpidas e rimor

42
A: sai que   faran entre lor,
C: sai que·n faran entre lor,
D: sai qe    faran entre lor,
I: sai que·n faran entre lor,
K: sai qe·n  faran entre lor,
R: say qe·n  faran entre lor,

43
A: menassan en la taverna.
C: menassan en la taverna.

D: menassan en la taverna.
I: menassam en la taverna.
K: menassan en la taverna.
R: menassan en la taverna.