Bertolucci

Versione stampabilePDF version

Pero que punh' en me guardar
eu, mha senhor, de vus veer,
per rem non mh-o querem sofrer
estes que non poss' eu forçar:
meus olhos e meu coraçon                                     5
e Amor: todos estes son
os que m' en non leixam quitar.
 
Ca os meus olhus van catar
esse vosso bon parecer,
e nonus poss' end' eu tolher                                   10
neno coraçon de cuidar
en vos; e a toda sazon
ten con eles amor, e non
poss' eu con tantus guerrear.
 
Ca lhi non poderei guarir                                         15
nelhur, se o provar quiser;
e por esto non mh-a mester
de trabalhar en vus fogir,
ca eu como vus fugirei
pois estes, de que tal med' ei,                                 20
me non leixan de vos partir?
 
E pois m' alhur non leixan hir,
estar-lhis-ei, mentr' eu poder,
hu vus vejan, se vus prouguer;
e aver-lhis-ei a conprir                                             25
esto que lhis praz, eu o sei,
e outro prazer lhis farei:
morrer-lhis-ei, poys vus non vir.