Aston

Versione stampabilePDF version

Camjat ai mon consirier,
— camge c'ai fag d'amia,
don ai fin joi vertadier
plus c'aver non solia.
Mas non es de pretz sobrier;
ieu per qu'en mentiria?
Qu'ieu aug dir' el reprovier;
“Qui non troba, non tria
e qui pren no·s fadia.”
 
Entendre·m fazi' amors
en folla ricaudia,
en las riquesas ausors,
don mal mon grat sofria
penas e dans e dolors
si c'a totz jornz moria.
Guardatz s'era be follors
quant ieu plus i perdia
e meils m'i entendia!
 
Era·m sui amesuratz
e sec ma dreita via.
Qant que fos ma volontatz
plus aut que non devia,
ben dei esser castiatz
pel dan que m'en venia,
c'aissi es dobla foudatz
d'ome que no·s castia
pois conois sa follia.
 
Per qu'ieu sai qu'estera be
e fora cortesia
que ja hom non ames re
mas so que l'amaria.
Preiars s'ataing e·s cove,
qui mesura metia,
mas sapchatz qui trop o te
so es semblan que sia
orguoills e vilania.
 
Era conosc et enten
qu'es bona compaingnia
can dui s'amon finamen
per leial drudaria,
e cascus tot franchamen
ves son par s'umelia.
Car amors non vai queren
enueg ni tricharia
mas merce tota via.
 
Lai on ai mon bon esper
m'atrai amors e·m lia,
don non aus ni puesc mover
mon dezir nueg ni dia.
Ben pot ma domna saber
c'aissi l'am ses bauzia,
que ren contra·l sieu voler
mos cors non pensaria
ni boca non diria.
 
Ben m'en vai mas miels n'esper;
vai, chansos, dreita via
a la bell' on q'ill sia.
 
E di li que·l fas saber
c'autra no voill que sia
de mon joi garentia.