Aston

Versione stampabilePDF version

Senher, qual penriaz vos
de doas donas valens,
on renha jois e jovens
e gais talans amoros?
L'un' auretz, si·us platz,
tot leu et en patz,
cueind' e de bon aire,
l'autra greu e tart,
et ab gran regart
er vos en maltraire.
 
Peirol, si tot soi coitos
d'aize ni de jauzimens,
ja no·m degr' als jutjamens
d'amor faillir ma razos.
Drutz trop aizinatz
se camja viatz,
perqu'ieu fis amaire
n'am mais a ma part
ab genh et ab art
esser arditz laire.
 
Senher, trop seria bos
lo vostre razonamens,
mas quan chai la plueg', e·l vens
e·l freitz destrenh los boisos
e l'amics aten
a son parlamen
so que·il fai afaire,
ben conosc e cre,
si desmans l'en ve,
qu'iratz s'en repaire.
 
Peirol, si drutz enginhos,
ben esperans ni sufrens,
fai tan c'a sa guiza vens
lo fol agait del gelos,
adoncs es aders
quant ha sos volers,
que no·ill es vejaire
aia tan d'onor
ni tan de ricor
reis ni emperaire.
 
Senher, per ma fe,
mais n'amera be
que tostems maltraire.
 
Peirol, per ma fe,
mais n'am mal ses be
que be ses maltraire.