Aston

Versione stampabilePDF version

En joi que·m demora
vuoill un sonet faire,
quar be·m vai aora
en tot mon afaire.
Fin'amors m'onora
si qu'al mieu vejaire,
ja tan rics no fora
s'ieu fos emperaire.
Que·l coratge n'ai
jauzion e gai,
pero non a gaire
qu'era mortz d'esmai.
 
Plus es amors bona
qu'eu non puosc retraire;
qui la malrazona
non es fis amaire.
Tan gen guizerdona,
si tot fai maltraire,
qui s'i abandona
no·ll es desfizaire.
On que sia sai,
mon pessamen ai
en lo dous repaire
on ma dompn' estai.
 
Sieus sui qu'ilh me mena
et es cortesia
c'ab frevol cadena
destreing fort e·m lia.
Mos mals no·s refrena,
ben garitz seria
s'ab tan doussa pena
midonz m'aucizia.
Ja no m'en partrai
a ma vida mai;
s'ieu totz temps vivia
totz temps l'amarai.
 
Francha res cortesa,
bella douss'amia,
al cor vos m'a mesa
Amors tota via;
grans joia m'es presa
d'aital compaignia,
qu'ieu sui, si no·us pesa,
vostres on qu'ieu sia.
Ja ren no·us querrai
anz vos servirai,
e qant no·us plairia,
ja ren no·us dirai.
 
S'ieu, per alegransa,
vuoill cantar e rire
d'un joi que m'enansa
don ieu sui jauzire,
ja, dompna, doptansa
non aiatz del dire
qu'ieu fassa semblansa
que de vos cossire.
Ben e gen mi sai
cobrir, qan sui lai;
s'ieu mos huoills vos vire,
ben tost los n'estrai.
 
S'om ren mi demanda
de mon dous dezire,
Amors mi comanda
vertat escondire.
Mout coven que blanda
lieis qu'ieu plus desire,
que foudatz es granda
s'ieu qier qu'ilh m'azire.
Gardatz cum s'eschai
o cum si me vai;
so que·m sol aucire
m'adutz joi verai.
 
Cansoneta, vai
dreich a midons lai,
e potz li·m ben dire
qu'en breu la verai.