Arias

Versione stampabilePDF version

Pois boas donas son desemparadas
e nulho home non as quer defender,
non as quer' eu leixar estar quedadas,
mais quer' én duas per força prender,
ou tres ou quatro, quaes m' én escolher;                5
pois non an ja per que sejan vengadas,
netas de conde quer' eu cometer,
que me seran máis pouc' acoomiadas.
 
Netas de conde, viuvas, nen donzela,
essa per ren non a quer' eu leixar,                          10
nen lhe valrá se se chamar "¡mesela!",
nen de carpir muito, nen de chorar,
ca me non an por én a desfiar
seu linhagen, nen deitar a Castela;
e veeredes meus filhos andar                                 15
netos de Gued' e partir en Sousela.
 
Se eu netas de conde, sen seu grado,
tomo, en tanto com' eu vivo for
nunca por én serei desafiado,
nen pararei mia natura peior,                                   20
ante farei meu linhagen melhor
(o que end' é de Gueda máis baixado):
e veeredes pois meu filho for
neto de Gueda con condes mizcrado.