Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  Jaufre rudel.   Jaufre Rudel.
    I
  Ant lo riu dela fontaina. sesclarsis si com far
                                               sol. e par la
  flor aiglantina. el rossinhol et el ram. uolun
                                                        erefrainh
  e aplana. son douz chantar e afina. dregh es
                                               queu lo meu
  refranha.
    Ant lo riu de la fontaina
  s'esclarsis, si com far sol,
 
e par la flor aiglantina
  e.l rossinholet el ram
  volun e refrainh e aplana
  son douz chantar e afina,
  dregh es qu'eu lo meu refranha.
    II
  Amor de terra loigdana. per uos totz lo cor
                                   mi dol. e non posc
  trobar metsina. si no(n) uau al sui reclam.
                              abtrait damor douzana.
  dins uergier otras cortina. ab desirada conpanha.
  Amor de terra loigdana,
  per vos totz lo cor mi dol.
  E no.n posc trobar metsina
  si non vau al sui reclam
  ab trait d'amor douzana
  dins vergier o tras cortina
  ab desirada conpanha.
    III
  De uoler mon cor nos fina. uas celamor
                              queu tant am. esai q(ue)
  uoler mengana. q(ue) cobeezalam tol. car plus
                              es punhens q(ue)spina. ma
  dolor q(ue) per ioi sana. don ia no uolh
                                    com men plainha
  De voler mon cor nos fina
  vas cel'amor qu'eu tant am,
  e sai que voler m'engana
  que cobeeza la.m tol;
  car plus es punhens qu'espina
  ma dolor que per ioi sana:
 
don ia no volh c'om m'en plainha.
    IV
  Poiss del tot men failh aizina. nom merauilh
                                            sieu naflam. caiss
  tant genser cristiana. no foni deus non la
                                         uolc. iuzeua ni sarra
       zina. ben es cel pascut de mana. qui
                                      ren desamor gazanha.

 
  Poiss del tot m'en failh aizina,
  no.m meravilh s'ieu n'aflam:
  c'aiss tant genser cristiana
  no fo, ni Deus non la volc,
  iuzeva ni sarrazina.
  Ben es cel pascut de mana
  qui ren de s'amor gazanha.
    V
  Senes breu de pariamina. tramet lo uers
                                    q(ue) chantam plazent
       lengaromana. an hugo brun mon filhol.
                                     e sab ca gen crestiana.
        que totz peiteus e uiana. ual mais p(er)
                                                leis e bretanha.
  Senes breu de pariamina
  tramet lo vers que chantam
  plazent lenga romana,
  a.n Hugo Brun, mon filhol.
  E sabca gen crestiana
  que totz peiteus e Viana
  val mais per leis e Bretanha.