Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
No sap chantar qui 'l son non di,
Ni vers trobar qui 'ls motz no fà;
Ni sap de rima con si và,
Si razò non enten en sì.
Mai lo mieus chantars comens' aissì,
Con plus l'audiretz, mais valrà.
I.
No sap chantar qui·l son non di,
ni vers trobar qui·ls motz no fa,
ni sap de rima con si va
si razo non enten en si.
Mai lo mieus chantars comens'aissi:
con plus l'audiretz, mais valra.
Nulls hom no's meravill de mì,
Sieu am so, que ià no'm veirà,
Que 'l cor ioi d'autr'amor non à
Mai d'aisella, que anc non vi;
Ni per nuill ioi aitan non ri,
E no sai, c'als bes men venrà.
II.
Nulls hom no·s meravill de mi
s'ieu am so que ja no·m veira,
que·l cor joi d'autr'amor non a
mai d'aisella que anc non vi,
ni per nuill joi aitan non ri
e no sai cals bes men venra.
Colp de ioi mi fer, que m'ausi,
E ponha d'amor, que'm sostrà
La carn, don lo cors magrirà.
Et anc mai tan greu no'm ferì,
Ni per nuill colp tan non languì;
Car no covè, ni non s'escà.
III.
Colp de joi mi fer, que m'ausi,
e ponha d'amor que·m sostra
la carn, don lo cors magrira;
et anc mai tan greu no·m feri
ni per nuill colp tan non langui,
car no cove ni non s'esca.
Anc tan soven no m'adurmì,
Mos esperitz tost non fos là;
Ni tan d'ira non ai de sà,
Mos cors ades non fos aquì.
E can mi reisit lo matì,
Totz mos bos sabers mi desvà.
IV.
Anc tan soven no m'adurmi,
mos esperitz tost non fos la,
ni tan d'ira non ai de sa
mos cors ades non fos aqui;
e can mi reisit lo mati
totz mos bos sabers mi desva.
Ben sai, c'anc de lieis no'm iauzì,
Ni ià de mi no's iauzerà,
Ni per son amic no'm tenrà,
Ni coven no'm farà de sì.
Anc no'm dis ver, ni no'm menti;
Ni no sai, si ià mi veirà.
V.
Ben sai c'anc de lieis no·m jauzi
ni ja de mi no·s jauzera,
ni per son amic no·m tenra
ni coven no·m fara de si.
Anc no·m dis ver ni no·m menti,
ni no sai si ja mi veira.
Bos es lo vers; anc no i fàillì,
Si tot so, que i es, ben està:
E sel, que de mi l'aprenrà,
Gart nol franha, ni nol pessì.
E vueill l'avia en Caersì,
En Bertrans el Coms en Tolzà.
VI.
Bos es lo vers, anc no·i failli
si tot so que·i es ben esta;
e sel que de mi l'aprenra
gart no·l franha ni no·l pessi.
E vueill l'avia en Caersi,
en Bertrans el coms en Tolza,
Bon es lo vers, e faràn hi
Calque re, don hom chantarà.
VII.
bon es lo vers, e faran hi
calque re don hom chantara.