Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

[c.127vC]
 

                       albertet.
T                     Ropes de mi
                       segner. Mon
                       fol cor enue
                       ios. Quar
     mi uol destregner. per la 
     çin çor quanc fos. Trop mi
     fai en pogner. En alta sospoiço(s).
     no fai ila lafe sifai. Si podia
     tegner. Un rics reis cabalos.
     Bon plai. naurai. queu sai.
     Mas eu sui pres e no sai com
     estraia     . Quel seus bels oils
     minafral cor sens plaia. Que
     malagot am be dos los litra
     ia.
Omna pros eriça. Cortes ebe(n)
     parlan. Tort er saisim triça.
     Uostre genz cors presan. Qeu

 
[c.127vD]
 
 

     aide uos diça. Man tas lau
     sors çantan. Qui seu nages
     tan diça. Mar ma for escriça.
     Lai de nain san ioan. per feu
     con sil fos deu romeu. Ecar
     nous plaz nius par. Que de
     mius tagna. Plus que sera
     de roas odespagna. Pregarai
     deu que gota nous sofragna.
T   Rop mostra (1)
     sa forsa. Uoluntaz contrami.
     Non cre que unestorsa. Sim
     ten gair enaisi. Tost naura
     les cor sa. Qua pres sui de la
     fi. Samors en seu non fi. Se
     cors cuns paues bens amorsa.
     Gran mal en queu menfi.
     Dol cors lanpregh esaualors.
     Esalei plaç que daitan li so
     uegna. Quel couinent quil
     ma promis mitegna. Sil
     nono fai mala uentural
     uegna.
E  Car uos aiuda. Iouenz egra(n)
     beltaz. Et es en gran beuda.
     Uostre prez es meraz. Et es
     manten guda. Per tot los

 
[c.128rA]
 
 

plus presaz del mon. Dom
na uos quera uon. Si no fe
bra guda. Uo destre gnal co
stal el fron. Caueç tan bel
eblon. Quar trop aueç en
mi gran segnoria. Per queu
non posc mudar nouos ma
l dia. Queus sui amics euos
non mes amia.