Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

[c.185rB]
 

Q  ui la ue en ditz. pos dyeus tant
 
 
i mes. bes. en na biatritz. no(n) ies merces.
 
 
ges. car tan gen noyritz. sos gays cors cortes.
 
 
es. quesara fallitz. gautz que non lages. res.
 
 
li sieu dous esgartz. clars. corals dels gensors.
 
 
flors. rendrial parlars. cars. gautz tant es
 
 
dousors. puesc lonratz onrars. pars. quesautz
 
 
plus conors. sors. plaz elcanidiars. dars. no(n)
 
 
ual tant dallors. tant diria sin cresia. de leys
 
 
mon cor ian. tan. quenemia. menseria.
 
 
li bella can man. blan. quem ualria siau
 
 
perdia leys quieu am sens engan. tan.

 
[c.185vC]
 
 

quieu penria. emamia. destric el syeu dan. gran.
 
 
 
A  nc de nulla gen non fon atrobatz. natz.
 
 
 
que tan fina men. ames desamatz. fatz. suy
 
 
car non la ten. ioy ni no(n)nes datz. gratz. se-
 
 
 
gun fallimen. say que suy sennatz. patz. euol-
 
 
gra esacort. fort. suy en engoysos. blos. suy
 
 
 
sens tot confort. tort. nan gran sas faysons.
 
 
 
quen luac de confort. port. al cor abedos. sos.
 
 
uelz neus le conort. mort. ma le gentz
 
 
respos. que damansa ses semblansa. cant
 
 
 
son bel cor ni. er sens lansa que(m) no(m) lansa
 
 
 
sos uelhz que non ri. ni. uol monransa.

 
[c.185vD]
 
 

ni menansa an luanna de (1) mi. sens duptan-
 
 
sa na mermansa car aysi mausi.
 
 
 
S  ill ques caps e guitz. on uera merces. es.
 
 
don quieu sia ausitz. dun ioy que promes.
 
 
 
mes. cuns gentz cor grasitz. ma am plasen
 
 
bres. pres. donc syeu suy (2) traitz. pechatz e non
 
 
 
fes. es. cautres plasers cars. ars. non pot
 
 
far socors. sors. magra un dous baysars. pars.
 
 
 
fora dels mellors. pors. fera chantars. clars.
 
 
disent las lausors. plors. mes aral presars.
 
 
 
cars. non say si lamors. am quem lia mi
 
 
ualria sa tendia aman. tan. e seria corte-

  

[c.186rA]
   
 

sia sim lenges la fan. gran. car sun
 
 
 
dia. ma corria dun ioy quiel deman.
 
 
 
 
tan. non calria sieu moria. pueys da
 
 
 
qui enan. lan.
 
 
 
D  onc dic ala gen. que mandon cro-
 
 
 
sar. ar. quieu non ay talen. ni cor
 
 
 
de passar. mar. neys sil monimen.
 
 
 
sabia cobrar. car. sella mo defen.
 
 
 
de prez non apar. car. gara consin
 
 
 
lauray. uay. ponna col desir. uir.
 
 
 
am leys non faray. may. am per
 
 
 
dyeu morir. cam fin ten am fort

 
[c.186rB]
 
 

cadena. cam pueys quieu la (3) uic. tric.
 
 
 
damor ben am dousa pena canc
 
 
 
mal non sentic. dic. say si mena
 
 
 
non mestrena con leyal amic. gic.
 
 
 
mas quispera. trobar mena daur
 
 
per istar ric. pic. blanc elena das
 
 
 
mestrena quels uostres prez ric. cric.