Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

[c.117rA]
 

ella donna cara. on poc dyeus tro-
 
 
 
bar. tant de beutat clara. quant uos for-
 
 
 
met sens par. Q uenans ni anquara
 
 
 
non uolc nul autra far. am tan bella
 
 
 
cara. ni am tant bel esgar. E qui ben
 
 
 
esgara. so que dyeus volc mielz far.
 
 
 
mira uostra cara. el uostre bel cor car.
 
 
 
P lausent donna cara. dousa sens tot
  

 
 
amar. nous ama (1) ben ara. nulz oms
 
 
 
ni opot far. P os am finamor ma
 
 
 
 
cort. que am fort. plasent donna

 
[c.117rB]
 
 

gaya. ben dey far plasent acort que
 
 
 
descort. non tan quieu retraya.
 
 
 
C amors ma mes a tal port. on de-
 
 
 
port. mon cors cor quem playa.
 
 
 
 
ben tanch de mon fin acort. port
 
 
 
lonrat port quels aymans apaya.
 
 
 
P os li dous consire. quem solon
 
 
 
ausire. tenon mon cor gay. ay.
 
 
 
ben dey motz eslire. per leys qu u (2)
 
 
 
(3) desire. quautra mors non
 
 
 
 
play. may. sos gay cors plasens.

 
[c.117vC]
 
 

gentz. el syei bel semblan. man. q(ue)
 
 
 
res non nes mentz. sentz. mi fan
 
 
 
dir cantan. can. e cantars plases (4)
 
 
 
gentz. (5) sabes per quieu can. tan.
 
 
 
ar (6) ins entendentz. dentz. am e
 
 
 
 
sens engan. blan. e quar blan gau-
 
 
 
sentz. mentz. en prez mon afan gran.
 
 
 
So quals autres fins aymantz. es
 
 
 
afantz. es ami gautz. e dousors
 
 
 
car amors. uol quieu am sens.
 
 
 
totz engantz. totz mosantz. tals

 
[c.117vD]
 
 

que sobre las gensors. mes au-
 
 
 
sors. amors ben es mos acortz. que
 
 
 
acortz. sapel mos cantz totz tems
 
 
mays. entrels fins aymans uerays.
 
 
 
cuy plas solaz e deportz. que descortz. no(n) deu
 
 
 
far qui non sirays. per quieu lays
 
 
descortz. per far acortz gays. entrels
 
 
gays.