Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

[c.310vC]

 

Descort que fe. Gr. riq(ui)er. la(n)
P         Us aman.(1)          .M.CC.LXI. 
            muer deziran. merceyan.
            lieys que nom blan. Ni
            la fan. quieu trac tan
gran. ab semblan. ses pro de da(n).
Nom par quem plaia. quar p(us)
mes maya. on mais lam p(er) que(m)
desconort. Mos cors sa saya. qua
des retraya. acordat descordan.
descort. Mas quon que(m) uaya.
ab la pus gaya. remanrai ama(n)
tro la mort. Si bem sai (2) que nol
play. quar damor mandamen
nay. Que dechai. cor ueray. ma(s).
be uey que non pot mai. Quar
enjans la ten destrecha. e cobe-
tatz e falsia. Daquestz lus p(er) lau-
tre decha. per que dreitz mor es-
cambia. Et amors es tant estre-
cha. quals sieus ualer se fadia.
Hon pot als. quar los fals. fons
de mals. troba tals. Ab uenals.
precx los quals. uey lobals. du-
e dals. Don lials. fis corals. na-
turals. uey mortals. Donc sieu
suy fis aman mer amurir. e uu-
elh mais mort quab enjan me
captenha. E poiriam mos belh(s)
deportz gurir. ab quel plagues
mos chans so que nol denha.
Per quieu la prec quem acuel-
la. per sieu ses als e que uuelha.
Mos chans quals nol crida. q(ua)is-
si er ma uida. de perilh yssida.
E servirai lieys el don dopian.