Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

[c.242]
 

E   N aqes gai son (et) legier.
     Fai descort sen alegranza.
D   e uos qem tolez alegrer.
E   t solaz (et) benenanza.
E   t auez me dat cosier.
E   t traball (et) malenanza.
G   ran pechat nauret a sobrer.
S   e nom fai qalqe pidanza.
L   as qe farai. Qeu no lo sai.
P   ois non ai. Nul bon conort.
P   er uos morrai. Et molt me plai.
S   om dis qe uos maiai mort.
P   er o morir non uolria.
S   e ben es riz (et) ueraia.
N   i mester nocam seria.
H   umil dolza do(m)pna gaia.
M   erci naiaz. De mi seus plaz.
Q   ar es pro (et) couenenta.
E   t ben sapchaz. Et min credaz.
Q   e ren tant no matalenta.
D   irai uos com sim pres laltrer.
Q   an fui al entran de franza.
Q   eu nagi tan gran desier.
E   t tan granda remenbranza.
D   el uostre bel cors plasenter.

 
[c.243]
 
 

O   rgoillos dumil senblanza.
C   ades uengi lo dret sentier.
P   lus dret non es dart ne lanza.
Q   an sa ne lai. Do(m)pna al cors gai.
N   on pris pois ues altre port.
D   em don esmai. Seu ia nistrai.
E   t sauez de mi gran tort.
N   e per neguna qe sia.
N   om dil cor qe ia nastraia.
E   t fesses tot qant uolria.
E   t si sai tal qe nassaia.
M   elz soi onraz. Qe nul hom naz.
S   ol uostramor me consenta.
O   qem sofraz. Qen amoraz.
S   ia de uos do(m)pna genta.
R   en tan non plaz. Com fai burlaz.
P   er la contessa ualenta.
Q   ar prez lli es daz. Et autriaz.
T   ant qe ual le meillor trenta.
T   escort a(n)naz. Tost (et) uiaz.
E   n ben uenguz qe manenta.
D   e ric solaz. Pois prez onraz.
N   on a tan bona parenta.