Pos vezem de novel florir

Jeanroy

I
Pus vezem de novelh florir
pratz o vergiers reverdezir,
rius e fontanas esclarzir,
     auras e vens,
ben deu quascus lo joy jauzir
     don es jauzens.
 
II
D'amor non dey dire mas be.
Quar no n'ai ni petit ni re?
Quar ben leu plus no m'en cove;
     pero leumens
dona gran joy qui be·n mante
     los aizimens.
 
III
A totz jorns m'es pres enaissi
qu'anc d'aquo qu'amiey non jauzi,
ni o faray ni anc no fi,
     qu'az esciens
fas mantas res que·l cor me di:

Pagine