Pos vezem de novel florir

Eusebi

I
Pos vezem de novel florir
pratz, e vergiers reverdezir,
rius e fontanas esclarzir,
auras e vens,
ben deu cascus lo joi jauzir
don es jauzens.
 
II
D'amor non dei dire mas be:
quar no·n ai ni petit ni re?
Car ben leu plus no m'en cove!
Pero leumens
dona gran joi qui be mante
los aizimens.
 
III
A totz jorns m'es pres enaisi
c'anc d'aquo c'amei no·m jauzi;
ni o farai ni anc non ho fi;
c'az essiens
fauc maintas ves que·l cor me di:
tot es niens.
 

Pagine