No sap chantar qui∙l so no di

Edizione diplomatica

 

    no sai si ia sofara.                            C olp de ioy me fer q(uem) ausira. e po -
    nh(a) damor q(uem) sostra. la carn do(n) mo(n) cors magrisa. (et) anc
(?)
    ta(n) greu nom fezi. ni p(er) nulh colp tant non lagui. ni nos

Pagine