Farai un vers pos mi sonelh

Pasero

I
Farai un vers, pos mi sonelh,
e·m vauc e m’estauc al solelh;
donnas i a de mal conselh,
     et sai dir cals:
cellas c’amor de cavalier
     tornon a mals.
 
II
Donna no fai pechat mortau
que ama chevaler leau;
mas s’ama monge o clergau
     non a raizo:
per dreg la deuria hom cremar
     ab un tezo.
 
III
En Alvernhe, part Lemozi,
m’en aniei totz sols a tapi:
trobei la moiller d’En Guari
     e d’En Bernart;
saluderon mi sinplamentz

Pagine