Farai un vers pos mi sonelh

Jeanroy

I
Farai un vers, pos mi somelh,
e·m vauc e m'estauc al solelh.
Domnas i a de mal conselh,
   e sai dir cals:
cellas c'amor de cavalier
   tornon a mals.
 
II
Domna fai gran pechat mortal
qe no ama cavalier leal;
mas si es monges o clergal,
   non a raizo:
per dreg la deuri' hom cremar
   ab un tezo.
 
III
En Alvernhe, part Lemozi,
m'en aniey totz sols a tapi:
trobei la moller d'en Guari
   e d'en Bernart;
saluderon mi simplamentz
   per sant Launart.

Pagine