Farai un vers pos mi sonelh

Bond

I
Farai un vers, pos mi sonelh,
e·m vauc e m'estauc al solelh.
Donnas i a de mal conselh,
    e sai dir cals:
cellas c'amor de cavalier
    tornon a mals.
 
II
Donna non fai pechat mortal
qe ama cavalier leal,
ams si es monges o clergal
    non a raizo!
Per dreg la deuria hom cremar
    ab un tezo.
 
III
En Alvergnhe, part Lemozi,
m'en anei totz sols a tapi;
trobei la moiller d'en Guari
    e d'en Bernart;
saluderon mi sinplamentz
    per Sant Launart.

Pagine