Zenker

Versione stampabilePDF version

I. 
Dieus verais, a vos mi ren,
que de la verge fos natz
e per nos en crotz levatz,
vos clam merce humilen
que·m perdonetz los mortals
falhimens e·ls venials
qu'ai faz en tota ma via;
dieus, filhs de sancta Maria,
Jesu Cristz, on gaug s'espan,
segon vostre merce gran
non gradetz la colpa mia.
 
II.
Senher, ab cor peneden
vos clam merce dels pecatz
qu'ai faitz ni digz ni pensatz,
desqu'ieu ai estat deslials
vas vos en est segle fals;
per so, dieus, merce·us querria,
e vos, maire de dieu pia,
pregatz ne lo vostr'efan,
que·us comandet a Johan,
quan sus en la crotz pendia
 
III.
Senher, que sus el turmen
fos de la lansa nafratz,
si qu0en issi pe·ls costatz
sancs e aiga eissamen,
per que vostre pobl'es sals
si que·l princepsinfernals
no a poder com solia,
vostra passios me sia
defendens que no m'engan
l'enemics, que·m vai temptan,
antics qu'es pels de feunia.
 
IV.
Senher, qu'el sanh monimen
fon lo vostre cors pausatz
e per los juziens gardatz
lo sanh sepulcre garnen,
fazen el vas lur senhals,
e vos, reis celestials,
ressusscitetz al tertz dia, 
la vostr'eternal paria
perc que·m defenda de dan, 
de mort subtana gardan 
mon cors e de vilania.
 
V.
Reina del firmamen, 
la vostra verginitatz,
per qu'es totz lo mons salvatz,
mi gar l'arma e·l cor e·l sen
e·m do qu'ieu viva lejals
e·m defenda de totz mals,
qu'ieu non fassa ni non plazia,
e lais mi de ben far tan
que, quan morrai, l'arma·s n'an
en la vostra companhia.
 
VI.
Senher, dels bels temporals
me donatz tan que sivals 
trop sofrachos non estia,
quar ab aitan pro auria;
e prendetz en grat on chan
qu'ieu pro fi de bon talan
a la votsra senhoria.