Zenker

Versione stampabilePDF version

 
I. 
Ges per lo freit temps no m'irais,
anz l'am tan cum fatz la calor, 
qu'atressi posc aver d'amor 
en ivern bon'escharida, 
com lanquan verdeion li plais, 
e n'aten bon esjauzida, 
s'a lei platz que mos ditz acuolh;
que per autra mais no s'esjau
mos cors ni a benanansa. 
 
II. 
Cuidatz vos doncs qu'ieu sia gais
per folha ses par ni per flor, 
ni plus iratz, si·l freitz vens cor
ni quan vei gent acropida,
que amon tan com dura mais
e fan adoncs esbrugida,
puois deschazon, quan deschai·l folh,
e·ill fin remanon e·ill vassau
cui fin amistatz enansa.
 
III. 
Pero pro n'i a de savais,
qu'anc hom segle non vi melhor,
si tot s'en fan maint blasmador;
e cel que bon pretz oblida
senbla fols que l'autrui abais,
et es razos deschauzida
qu'om veia·l pel en l'autrui olh
et el sieu no conois lo trau
per la foudat que·l sobransa.
 
IV.
Tant es mos jois fis e verais
e grans qu'anc hom no l'ac mejor, 
quar de dompnas am la gensor,
que m'es tant fort abellida;
e s'il vol, si m'am o s'en lais,
qu'ieu l'amarai a ma vida,
e s'ela no vol, ieu m'o volh,
que d'aitan pois tener la clau,
si plus non ai d'abondansa. 
 
V.
Tut jorn perpren e·m creis e·m nais
uns rams de joi plens de doussor,
que m'a partit d'ir'e de plor
e·m chapdela si e·m guida
qu'en als no sojorn ni engrais 
ni ai m'amor establida;
e qui qu'en parlw ni·m janglolh,
us no sap via ni esclau
ni on mos cors plus balansa.
 
VI.
Ges aquella foudat nom pais,
anz n'am mais lo pro que l'onor
e celar qu'o sapchon plusor,
que fols es qui jangl'e crida 
de dompna ni s'en fenh trop gais,
e tenc l'onor per delida
e mou de folia e d'orgolh
a cel qu'en vol blasme ni lau
ne bruich de fol que·s bobansa.
 
VII.
Bella domna, no·us si'esmais
car no ve de vostr'amador;
qu'eu sui chai ses cor trichador,
que ja non farai falhida
ver vos, on qu'eu m'an ni m'apais;
qu'autr'amors m'es avelida,
e sui totz vostres si com suolh,
e si tot no·us vei ni no·us au,
ades n'ai al cor membransa.