Vallín

Versione stampabilePDF version

Sennor, os que me queren mal,
sei eu ben que vus van dizer
todos, sennor, por me fazer
perder convusc' e non por al:
dizen-vus ca vus quero ben,                                   5
sennor, e non devo poren
eu escontra vós a perder.
 
E ja d' esta mezcra atal
de me guardar non ei poder,
ca vus sei mui gran ben querer;                             10
pero me contra vós non val,
e vós, por tolherdes mi-o sen,
nunca lles queredes per ren
esta mezcra de min creer.
 
E, mia sennor, quer' eu punnar                              15
se me posso salvar, se non;
a diré-lles a quantos son
que mi-o non poderam provar;
mais eles sei eu que faran:
log' ante vós mi-afrontaran                                     20
que vos amo de coraçon.