Subarchetipo N, N(bis)

Versione stampabilePDF version
Subarchetipo N, N(bis) Edizione interpretativa di N
  I
Pos de chantar m'es pris talenz,
farai un vers don sui dolenz;
non serai mais hobedienz
en Peitau ni en Lemozi.
Pos de chantar m'es pris talenz,
farai un vers don sui dolenz;
non serai mais hobedienz
en Peitau ni en Lemozi.
  II
[Q]u'era m'en irei en eissil,
en guera laiserei mon fill
e·n gran paor et en peirill,
e volran li mal sei vezi.
[Q]u'era m'en irei en eissil,
en guera laiserei mon fill
e·n gran paor et en peirill,
e volran li mal sei vezi.
  III
[L]o departirs m'es aitan greus
del seignoratge de Peiteus;
en garda lais Folcon d'Angeus
tota la tera son cozi.
[L]o departirs m'es aitan greus
del seignoratge de Peiteus;
en garda lais Folcon d'Angeus
tota la tera son cozi.
  IV
[S]i Folco d'Angeus no·ill socor
e·l reis de cui eu teig m'onor,
guerreiar l'an tut li plusor,
felon Gascon et Aniavi.
[S]i Folco d'Angeus no·ill socor
e·l reis de cui eu teig m'onor,
guerreiar l'an tut li plusor,
felon Gascon et Aniavi.
  V
[S]i ben mon es savis e pros,
quant eu serei pertiz de vos
viaz l'aviran tornat en ios
quar lo veiran iove mesqui.
[S]i ben mon es savis e pros,
quant eu serei pertiz de vos
viaz l'aviran tornat en ios
quar lo veiran iove mesqui.
  VI
[M]erce clam a mo conpaigno,
si anc li fi tort, que lo·m perdo;
et el prec ne Ihesu del tro
en romans et en so lati.
[M]erce clam a mo conpaigno,
si anc li fi tort, que lo·m perdo;
et el prec ne Ihesu del tro
en romans et en so lati.
  VII
[D]e proess'e de ioven fui,
mas era partem ambedui
et [e]uirai m'en a celui
on tuit peccador trobon fi
[D]e proess'e de ioven fui,
mas era partem ambedui
et virai m'en a celui
on tuit peccador trobon fi.
  VIII
[T]ant ai estat coindes e gais,
mas Nostre Seigner no·l vol mais;
era non pos sufrir lo fais
tant fui ap[ro]zaz de la fi.
[T]ant ai estat coindes e gais,
mas Nostre Seigner no·l vol mais;
era non pos sufrir lo fais
tant fui apazaz de la fi.
  IX
[T]ot ai gurpit quant amar soill:
cavalaria et orgoill;
mas a Deu plaz tot o acoill
et el quem reteigna ab si.
[T]ot ai gurpit quant amar soill:
cavalaria et orgoill;
mas a Deu plaz tot o acoill
et el quem reteigna ab si.
  X
[T]oz mos amix prec qu'a la mort
veignon tuh sai al meu conort,
qu'eu ai agut ioi e deport
loig e pres et en mon aizi.
[T]oz mos amix prec qu'a la mort
veignon tuh sai al meu conort,
qu'eu ai agut ioi e deport
loig e pres et en mon aizi.