Subarchetipo Da, I, K

Versione stampabilePDF version
Subarchetipo Da, I, K Subarchetipo I, K Edizione interpretativa di Da
I I I
Puois de chantar m'es pres talenz
farai un vers don sui dolenz;
mas non serai obedienz
en Pitau ni en Lemozi.
Puois de chantar m'es pres talenz
farai un vers don sui dolenz;
mas non serai obedienz
en Pitau ni en Lemozi.
Pos de chantar m’es pres talenz
farai un vers don sui dolenz;
mais non serai obedienz
en Peitau ni en Lemozi.
II II II
Qu'era m'en irai en eissil
en gran paor et en peril,
en guerra laissarai mon fill
e faran [li] mal siei vezi.
Qu'era m'en irai en eissil
en gran paor et en peril,
en guerra laissarai mon fill
e faran mal siei vezi.
Qu’era m’en irai en eisil
en gran paor e·ngn peril,       -1
en guerra laisserai mon fil
e faran li mal siei vezin.
III III III
Lo departir m'es aitan grieus
del seingnorage de Peitieus;
en garda de Folcon d'Angieus
lais la terra e son cosi.
Lo departir m'es aitan grieus
del seingnorage de Peitieus;
en garda de Folcon d'Angieus
lais la terra e son cosi.
Lo departirs m’es aitan grieus
del seignorage de Peitieus;
en garda de Folcon d’Angieus
lais la terra e·l son cozi.
IV IV IV
Si Fol[c]os d'Angieus no·l socor
e·l reis de cui ieu tenc m'onor,
faran li mal tut li plusor
fellon Gascon et Angevi.
Si Fol[c]os d'Angieus no·l socor
e·l reis de cui ieu tenc m'onor,
faran li mal tut li plusor
fellon Gascon et Angevi.
Si Folcos d’Angieus no·l socor
e·l reis de cui ieu tenc m onor,
faran li mal tut li plusor
felon Gascon et Angevi.
V V V
Si ben non es savis ni pros
quant eu serai partitz de vos,
viatz l'auran tornat en ios
car lo veiran iove mesqui.
Si ben non es savis ni pros
quant eu serai partitz de vos,
viatz l'auran tornat en ios
car lo veiran iove mesqui.
Si ben non es savis ni pros,
cant ieu serai partiz de vos
vias l’auran tornat en ios
car lo veiran iove mesqui.
VI VI VI
Per merce prec mon compaingnon,
s'anc li fi tort, qu'il mo perdo,
et il prec en Iezu del tro
en romans et en son lati.
Per merce prec mon compaingnon,
s'anc li fi tort, qu'il mo perdo,
et il prec en Iezu del tro
en romans et en son lati.
Per merce prec mon compaignon
s’anc li fi tort, q’il m’o perdon,
et il prec en Iezu del tron
en romans et en son latin.
VII VII VII
De proessa e de ioi fui
mas ara partem ambedui
et ieu irai m'en a cellui
on tut peccador troban fi.
De proessa e de ioi fui
mas ara partem ambedui
et ieu irai m'en a cellui
on tut peccador troban fi.
De proeza e de joi fui,
Mais ara partem ambedui;
Et eu irai m’en a scellui
on tut peccador troban fi.
VIII VIII VIII
Mout ai estat cuedes egais
mas Nostre Seingner no·l vol mais;
ar non posc plus soffrir lo fais
tant sui aprochatz de la fi.
Mout ai estat cuedes egais
mas Nostre Seingner no·l vol mais;
ar non posc plus soffrir lo fais
tant sui aprochatz de la fi.
Mout ai estat cuendes e gais
mas Nostre Seigner no·l vol mais;
ar non puesc plus soffrir lo fais
tant soi aprochatz de la fi.
IX IX IX
Tot ai guerpit qant amar suoil:
cavallaria et orgoill;
e pois dieu platz tot o acuoill
e prec lui que·m reteng'ab si.
Tot ai guerpit qant amar suoil:
cavallaria et orgoill;
e pois dieu platz tot o acuoill
e prec lui que·m reteng'ab si.
Tot ai guerpit cant amar sueill:
cavalaria et orgoill;
e pos Dieu platz tot o acueill
e prec li que·m retengam si.
X X X
Totz mos amics prec a la mort
que il vengan tuit e m'onren fort,
qu'eu ai avut ioi e deport
loing e pres et a mon aizi.
Totz mos amics prec a la mort
que il vengan tuit e m'onren fort,
qu'eu ai avut ioi e deport
loing e pres et a mon aizi.
Toz mos amics prec a la mort
que·i vengan tut e m’onren fort,
qu’eu ai avut ioi e deport
loing e pres et mon aizi.
XI XI XI
Aissi guerpisc ioi e deport
e vair e gris e senbeli.
Aissi guerpisc ioi e deport
e vair e gris e senbeli.
Aissi guerpisc joi e deport
e vair e gris e sembeli.