Perugi 2015

Versione stampabilePDF version

I.
Lancant son passat li giure
e no·i remman puois ni comba
et el verdier la flors trembla
sus en l'antrecim on poma,
<e> la flors e·l chant e·ill cler quil
ab la sazon doucha e coincha
m'enseignon c'ab ioi m'aponga,
chai el tems intrant abril.

II.
Ben greu trob'hom ioi desliure,
c'a tanta part volv en comba
falsa amors, que no s'asembla
lai on leieutaz asoma:
qu'eu non trob ges doas en mil
senz falsa paraula longa,
e puois c'a travers non ponga
e non torn sa chardat vil.

III.
Tuit li plus savi^en vaut iure
senz moilol e senz retomba;
cui il ginoset esclemb<l'>a
la crin que·ill pent a la coma
e plus pres li bruit de l'ausil
on plus gentet s'en deslonga,
e·l folz cre meilz d'una monga
qu<e> a simple cor gentil.

IV.
Senz fals'amor cuidei viure,
mas ben vei c'un dat mi plomba
cant eu meilz vei qu'il m'o embla,
car tuit li legat de Roma
no son ges de sen tan sotil
que, s'adevi sa menzogna
que tant soaument caloigna,
m'en puosc'om falsar un fil.

V.
Qui amor sec, per tal·s liure:
so cuc teigna per columba;
se·il o di ni ver li sembla
faza·il plan del Puoi de Doma;
cant d'el plus brueb es, tan s'apil;
si co·l proverbis s'aconga,
si·l trai l'ueill, sol puois lo·li onga,
sufre e segua ab cor humil.

VI.
Ben conosc senz art d'escriure
qui plan'o qui es de lomba,
qu'eu sai drut que si asembla
don blasm'es leis, el col groma:
qu'eu n'ai ia perdut ric cortil
car non voill iais ab vergonga
ni·l blasmes ab l'onor ionga,
per qu'eu loin son segnoril.

VII.
Bertran, no cre de chai lo Nil
mais tant de fin ioi m'aponga
tro ai on lo soleiz planga
[.....................] plovil.