Pattison

Versione stampabilePDF version

I.
Amors, cum er? Que faray?    
Morrai frescx, joves e sas,  
enaissi dins vostras mas?    
Oc! Murir, si·m pliu per vos!
Ades m’i pleu pauc mos pros; 
e totz temps, tan cum ieu viva,
cum que m’en an, m’i pliuray.  

II.
Per qu’ieu fauc avol essai     
pos aissi vos suy humas;       
qu’en feyratz s’ie·us fos trefas,    
mals e felhs ez ergulhos?            
Fora·n plus aventuros —              
Oc! So·m par, pos ar esquiva         
m’es, quar ves vos franc cor ay.     

III.
Ades mi datz plus d’esmay            
on mielhs suy ves vos sertas.        
E fauc hi ben que vilas,             
quar per mal suy amoros.             
Mas no say esser anctos              
vas vos, qu’ades recaliva            
mos leus cors on piegz m’en vay.   

IV.
Mas vos avetz — don morrai,        
Amors — l’us de Barrabas;          
que·ls vostres faitz soteiras      
— qu’estan mal, per qu’ieu viu blos —
no faitz ges als plus iros,          
mas ves aquels etz ombriva           
qu’avetz en poder ses play.          

V.
Per que, si·m peza, dirai,           
Amors, tan ves vos que cas:          
ades o dic — suy auras               
de vos; q’anc mala sai fos           
vostr’aventura mest nos!             
E tem a dir ... quals? — C’om pliva  
so que·us cofon e·us dechay.         

VI.
Mas ieu o dic; e si·n bray           
ni m’en desmen hom vilas,            
vengua armatz en us plas;            
e sia orbs o gelos,                  
s’ieu no volri’ esser jos,           
vencutz; qui·s vol, so escriva;      
sol vers no fos si·m n’esglay.       

VII.
Mas non es de mar en sai,            
ni lay on es flums Jordas,           
Sarrazis ni Crestias                 
qu’ieu non venques tres o dos;       
e s’ai dig que enojos,               
ma grans dolors m’en abriva          
que·m fai ver dir e no·m play.       

VIII.
E s’ieu en fauc semblan guay         
ni·m depenh cueynhdes e vas,         
si tot m’ai bos ermitas              
estat et enquar ploros;     
e bos hom religios          
serai (tot per gent geliva) 
tostemps, si·l cor no m’en tray.

IX.
E ma chanso si no fos           
alques ves Amor esquiva,        
tengra ves Rodes en lay         

X.
Comtessa nominativa,            
pros e bell’ ab cor veray.