Pattison

Versione stampabilePDF version

I.
Car vei qe clars                 
chanz s’abriva                   
dels aucels, e·l prims fremirs,  
m’es douz e bels lor auzirs      
tan qe no sai coisi·m viva       
sens chantar, per qe comenz      
una chansoneta gaia.             

II.
E·l sols blancs, clars,          
veg qe raia                      
cautz, greus, secs, durs et ardenz,
qe·m frain totz mos bons talens.   
Mas una voluntatz gaia             
d’un franc joi, qe·m mou Dezirs,   
no vol c’ap flacs volers viva.     

III.
Ges no m’es clars                  
ni m’esquiva                       
est jois, don faz lez sospirs,     
ni sai s’anc mi valc mos dirs      
ni mi noc; e tem qe·m viva         
enaisi trop lonjamens              
l’amors qe·il tenc meja gaia.      

IV.
Mos cors es clars                  
e s’esmaia!                        
Aici vauc mestz grams·iauzens,     
plens e voigz de bel comens;       
qe l’una meitatz es gaia           
e l’autra m’adorm Cossirs          
ab voluntat mort’ e viva.          

V.
C’us volers clars                  
qe·m caliva                        
m’espeing enant en Faillirs!       
Mostra Temers que jauzirs          
val mais al home qe viva           
qe cortz gaugz; per q’espaventz    
s’altempr’ ab voluntat gaia.       

VI.
Vostr’amics clars                  
no·us essaia,                      
dona, ni·us mostra parvens,        
cor es en vos totz sos sens.        
Ni sap si l’etz dur’ o gaia!        
Tant vos tem qe·l Descubrirs        
l’escarz, e no sap com viva.        

VII.
Que non es clars,                   
ab c’om pliva,                      
amics, ni ab genz mentirs,          
si non tem so; c’a martirs          
leu deu venir anz q’el viva!        
C’om non ama finamenz               
senes gran temensa gaia.            

VIII.
Ai! francs cors clars!              
Res veraia!                         
Domna, vailla·m Chausimenz          
si eu non sui tant sapiens          
qe·us sapcha, per foudat gaia,      
dir so qe voil; mas Suffrirs        
no·m dan si voletz qe viva.         

IX.
Domna,·l meilher res qe viva!       
De loing ses fuec m’escomprens      
e·m donas voluntat gaia.            

X.
Ai! dousa res coind’ e gaia         
ara·m prosmara·l morirs             
si no·m das socors com viva.