Pattison

Versione stampabilePDF version

I.
Non chant per auzel ni per flor   
ni per neu ni per gelada,         
ni neis per freich ni per calor   
ni per reverdir de prada;         
ni per nuill autr’esbaudimen      
non chan ni non fui chantaire,    
mas per midonz en cui m’enten,    
car es del mon la bellaire.       

II.
Ar sui partitz de la pejor        
c’anc fos vista ni trobada,       
et am del mon la bellazor         
dompna, e la plus prezada;        
e farai ho al mieu viven:         
que d’alres non sui amaire,       
car ieu cre qu’ill a bon talen    
ves mi, segon mon vejaire.        

III.
Ben aurai, dompna, grand honor    
si ja de vos m’es jutgada         
honranssa que sotz cobertor       
vos tenga nud’ embrassada;        
car vos valetz las meillors cen!  
Q’ieu non sui sobregabaire —      
sol del pes ai mon cor gauzen     
plus que s’era emperaire!         

IV.
De midonz fatz dompn’ e seignor   
cals que sia·il destinada.        
Car ieu begui de la amor          
ja·us dei amar a celada.          
Tristan, qan la·il det Yseus gen  
e bela, no·n saup als faire;      
et ieu am per aital coven         
midonz, don no·m posc estraire.   

V.
Sobre totz aurai gran valor       
s’aitals camisa m’es dada         
cum Yseus det a l’amador,         
que mais non era portada.         
Tristan! Mout presetz gent presen:
d’aital sui eu enquistaire!       
Si·l me dona cill cui m’enten,    
no·us port enveja, bels fraire.   

VI.
Vejatz, dompna, cum Dieus acor    
dompna que d’amar s’agrada.       
Q’Iseutz estet en gran paor,      
puois fon breumens conseillada;   
qu’il fetz a son marit crezen     
c’anc hom que nasques de maire    
non toques en lieis. — Mantenen   
atrestal podetz vos faire!        

VII.
Carestia, esgauzimen              
m’aporta d’aicel repaire          
on es midonz, qe·m ten gauzen     
plus q’ieu eis non sai retraire.