Pattison

Versione stampabilePDF version

I.
Joglar, fe qed eu dei      
a Dieu ni a ma donna ni a mei,   
qazutz son en esfrei             
q’ar mais ancor non vei          
lieis a cui totz m’autrei        
per ar e per totz tems.          

II.
E serem mais ensems,          
eu sai, q’o tol ma domna.  Qar trop tems? 
L’un oil me·n fus redems                  
q’eu non temes t’estrems;                 
sol vos — se·n era sems —                 
meins no me·n presasetz.                  

III.
C’anc fams, ni sons, ni setz               
no·m destreis tan, uns ni tuig millia vetz,
com fai sos talans fretz.                  
Q’en breu de vent m’abretz                 
car vos non vei, cui letz                  
de sofrir mon perill.                      

IV.
A! Domn’ ap cor volpill,           
gran paor ai qe·il bocha me rovill 
q’ar del col tro al cill           
no·us bais, qi qe·n grondill;      
q’eu n’iria en eissill             
enanz c’autra·m baizes.            

V.
E com morrai ades!                            
Si·m cocha·l bes q’eu n’aic! Q’el luec tornes!
A, domna, ·l plus confes                      
ome qez anc ames                              
acorres, si que pres                          
de vos sia mos cors!                          

VI.
Ai! Talens, car no mors?                
E Seignier Dieus, gitasses lo tost fors!
O q’il sembles ma sors                  
a cels qe sabo·l destors,               
si qe nostre demors                     
fos per totz acuillitz!                 

VII.
Domna, no·m faz marritz              
per qe·m tegna de vos per eschernitz;
mas qar lur fals critz               
dels enojos traitz                   
tem, e tant son eissitz              
del bon sen c’aver soill.            

VIII.
Per l’espavent mi doill                   
e pel gran be, qu’avant n’ai fait orgoill,
si q’ieu non deing mon oill               
girar ves autre foill,                    
qar mos cors no m’acoill                  
q’ieu ves vos mi renei.                   

IX.
Domna, si lai on soill    
no·us vei en breu·m renei.

X.
Far m’en podes orgoill:   
q’ans morrai qe·m renei!