Pattison

Versione stampabilePDF version

I.
Cars, douz e fenhz      del bederesc       
m’es sos bas chanz,      per cui m’aerc;   
c’ab joi s’espan      viu e noire          
el tems que·lh grill      pres del siure   
chantan el mur      jos lo caire;          
que·s compassa e s’escaira                 
sa vos, qu’a plus leu de siura             
e ja uns non s’i aderga                    
mas grils e la bederesca.                  

II.
Car jois e genhz      ses fuec grezesc     
els paucs enfanz      pasc e conderc,      
que nul enjan      no·i emploire.          
Mas en brezill      no m’aus pliure        
(don me rancur),      que·l blanc-vaire    
fai fals’amistat picvaira;                 
savis er fols qui s’i pliura,              
que greu er qu’en leis conderga            
fis Jois ses flama grezesca.               

III.
Cars, bruns e tenhz      motz entrebesc!   
Pensius — pensanz      enquier e serc      
com si liman      pogues roire             
l’estraing roill      ni·l fer tiure,      
don mon escur      cor esclaire.           
Tot can Jois genseis esclaira              
malvestaz roill’ e tiura                   
e enclau Joven e serga                     
per qu’ira e jois entrebesca.              

IV.
Car naus ni lenhz      ni flums on pesc    
no m’es enanz,      anz vei Joi berc,      
anz vauc troban      com vis d’oire,       
que mont’ el sill      al fol yure.        
Tan vei Prez dur      per que·l laire      
lauzengiers conten e laira,                
e sos amars ditz eniura                    
Prez, per que Jois fraing e berga          
que·s vol cals qu’en pren e pesca.         

V.
C’ar s’es empenhz,      car no m’espresc,  
Vidal, Costanz,      Martin, Domerc.       
No·m puosc ses bran      d’els decoire     
(per que·m corill)      c’ab un guiure     
de mal aur      nafro·l paire              
don lo fils sofris e paira                 
malvestat, que·l nafr’ e·l guiura,         
e fai Constanza, Domerga,                  
de domnas. Que Jois l’espresca!            

VI.
Car petit (menhs      que non paresc       
als paucs semblanz      del menor derc)    
que vau doptan      aur per coire,         
car al perill      on ie·m liure.          
Veg un tafur      q’en er fraire           
(qe·l nesi·malvatz s’afraira               
lai on lo francs·fis se liura);            
e non cre Jois plus aut derga              
que·l crims nais ans que paresca.          

VII.
Car com argenz      esmer’ e cresc         
ab dur colps granz      c’om fai a clerc   
vauc castian      Pretz . . .              
Mas per un fill      pot reviure,          
vas cui m’atur,      de bon aire;          
si co·l venz va sus en l’aira              
lo sieus noms viu, e reviura               
Pretz e Jois, que mong’ e·s clerga.        
Dieu prec qu’aital baron cresca.           

VIII.
Cel que fa·l vers s’acompaira              
ab leis que ja non esquiura;               
que non tem correg ni verga                
lo fuecs que compren ses esca.             

IX.
Raimbautz torn’ e repaira                  
lai on Pretz viu e reviura, —              
al comte, cui Dieus aerga,                 
Barselones, e Honors cresca.