Paris

Versione stampabilePDF version

Jaufres Rudels de Blaia si fo mout gentils hom, princes de Blaia, et enamoret se de la comtessa de Tripol sez vezer, per lo gran bon qu’el nauzi dir als pelegrins que vengron dAntiochia, e fetz de lieis mains vers, ab bons sons, ab paubres motz. E per voluntat de lieis vezer el se crozet, e mes se en mar; e pres lo malautia en la nau, e fo condutz a Tripol en un alberc per mort. E fo fait a saber a la comtessa, et ella venc ad el al sien lieit, e pres lo entre sos braz. Et el saup quella era la comtessa, si recobret lo vezer e lauzir el flairar; e lauzet Dieu que lavia la vida sostenguda tro quel lagues vista. Et enaissi el mori entre sos braz; et ella lo fetz a gran honor sepelir en la maison del Temple. E pois en aquel dia ella si rendet monga per la dolor que ella ec de la mort de lui.