Marroni

Versione stampabilePDF version

Hun cantar novo d' amigo
querrey agora aprender
que fez ora meu amigo
e cuydo logu' entender,
no cantar que diz que fez                                         5
por mi, se o por mi fez.
 
Hun cantar d' amig' á feyto
e sse mh' o disser alguen
dereyto, como é feito,
cuyd' eu entender mui ben                                       10
no cantar que diz que fez
por mi, se o por mi fez.

 
O cantar este mui dito,
pero que o eu non sey,
mays, poys m' o ouveren dito,                                  15
cuyd' eu que entenderey
no cantar que diz que fez
por mi, se o por mi fez.